poradna

Daňový zástupce v České republice

Certifikovaný daňový zástupce

Certifikovaný daňový zástupce je osoba, která poskytuje odborné daňové poradenství veřejnosti. Je jím osoba, fyzická či právnická, která je zapsána v Komoře daňových zástupců. Daňoví zástupci nejen že složili profesní zkoušku při vstupu do profese, ale taktéž se i nadále vzdělávají v oblastech legislativních změn, nejen na úrovni tuzemské, ale i mezinárodní, které zejména v oblasti daní v posledních letech doznávají turbulentních změn v důsledku globalizace, díky čemuž mohou poskytovat poradenství, kterým optimalizují vaše podnikání v souladu se zákonem.

 

Mezi výhody zastoupení daňovým zástupcem spadá mimo jiné jeho odbornost, mlčenlivost, možnost prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů, či ze zákona povinné profesní pojištění v případě chyb způsobených zástupcem.

 

Naši daňoví zástupci vám mohou poskytnout komplexní služby v oblasti přímých i nepřímých daní. Výhodou našich daňových zástupců je jejich široké pole zaměření, tudíž vám dokážou poskytnout radu s vysvětlením dopadu do jednotlivých druhů daní současně.

 

Mezi tyto daňově poradenské služby spadá například:

  • komplexní zastupování klienta v daňových záležitostech;
  • registrace k jednotlivým daním;
  • příprava a podání daňového přiznání;
  • zastupování v průběhu daňové kontroly;
  • příprava a podání žádosti k vystavení daňového domicilu;
  • příprava závazného posouzení.


Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe