Standard tax advisory

Standardní daňové poradenství v České republice

Poskytování daňové poradenství v ČR

Každý den se někde na světě změní daňové zákony, pravidla či regulace. Co bylo včera daňově efektivní, dnes přináší zvýšené náklady. Zároveň příležitosti, jak ušetřit peníze mohou být opomenuty – zejména v případě vstupu na nový trh. Zaměstnanci zodpovědní za daňovou oblast ve vaší společnosti nemusí mít dostatečnou časovou kapacitu na udržení kroku se všemi nuancemi. Také proto úspěšné společnosti zvažují nejdříve daňové důsledky před uskutečňováním obchodních rozhodnutí, a to zejména proto, aby neplatili více, než je jejich zákonná povinnost. Díky tomuto je dodržování mezinárodních daňových předpisů, daňové poradenství a daňová struktura zásadním prvkem globální strategie každé společnosti. V tomto případě vezměte v úvahu, zda si nezajistit svého daňového poradce.

Naše daňové a poradenské služby jsou přizpůsobené specifickým požadavkům každého klienta včetně poskytování cenných a praktických rad, které Vám umožní realizaci vašich obchodních cílů.

Našim klientům poskytujeme komplexní daňové poradenství zejména v oblastech, jako jsou:

  • obecné daňové poradenství pro právnické i fyzické osoby;
  • poradenství v oblasti cel a nepřímých daní;
  • poradenství v oblasti nemovitostí s ohledem na celkové daňové zatížení;
  • poradenství v oblasti mezinárodního zdanění;
  • návrh daňově efektivní struktury pro expaty a české občany žijící v zahraničí;
  • posouzení základních dokumentů, transakcí a identifikace možných daňových rizik.

Kontaktujte našeho experta

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství