Zaměstnanecké akciové plány (ESOP)

Česká republika – Zaměstnanecké akciové plány (ESOP)

Co jsou to zaměstnanecké akciové plány (ESOP)?

Akciové plany pro zaměstnance zkráceně ESOP, je zvláštní typ zaměstnaneckého benefitu. Obvykle se nabízí ve velkých společnostech, zejména pokud do společnosti vstoupí externí investor. Nicméně Plán zaměstnaneckého vlastnictví akcií získává na oblibě i u menších společností. České společnosti, které chtějí bojovat o udržení svých klíčových zaměstnanců, se k tomuto typu benefitu často uchylují.

Tyto plány umožňují zaměstnancům nakoupit akcie  společnosti za fixní cenu, která je obvykle nižší než standardní reálná tržní hodnota. V některých společnostech jsou tyto akcie poskytovány také zdarma, aby byli zaměstnanci dále motivováni.

Zaměstnanecký akciový plán - jaké jsou hlavní výhody?

Zavedení programu ESOP v organizaci přináší mnoho výhod. Jednou z hlavních předností plánu zaměstnaneckého vlastnictví akcií je zcela jistě udržení klíčových zaměstnanců, a tedy zvýšení míry jejich setrvání v podniku i v dlouhodobém horizontu.

Tímto výhody ESOP ale nekončí. Nejsou to jen zaměstnanci, kdo z toho profitují, ale především organizace, která se pro toto řešení rozhodla. Společnosti, které využívají zmíněné plany zaznamenávají nárůst hodnoty pro akcionáře, a to vše díky větší angažovanosti osob, které se plánu účastní. Rovněž je třeba zmínit další přínosy, například větší vyspělost organizace a lepší profil ESG.

Zaměstnanecký akciový plán - jak vám můžeme pomoci

Plány ESOP budou v blízké době na českém trhu stále populárnější. Avšak každý plán ESOP je jiný a může sebou nést různé daňové důsledky. Proto je vhodné začít diskusí o posouzení možnosti zavedení benefitu v organizaci a navrhnout program na míru, aby se předešlo případným problémům, které může nevhodný přístup přinést.

Proto náš tým v reakci na potřeby trhu vyvinul službu, která usnadňuje realizaci tohoto specifického typu zaměstnaneckého benefitu. Naši konzultanti s vámi proberou výhody a nevýhody projektu a určí nejvýhodnější řešení pro vaši společnost.

V rámci služby ESOP vám:

  • společně s našimi právními partnery pomůžeme připravit celý plán pro váš podnik,
  • pomůžeme vám vymyslet, jak nastavit jednotlivé části planu,
  • připravíme daňovou dokumentaci týkající se dopadu plánu na vaše zaměstnance,
  • připravíme a uvedeme průvodce pro tento program ve formě metodiky,
  • nabídneme interní školení, při kterých zodpovíme všechny vaše dotazy.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Zaměstnanecké akciové plány (ESOP) 

Daňové poradenství