Daňové služby

Daňové poradenství

Abychom uspokojili zvyšující se očekávání podnikatelů, poskytujeme komplexní daňové poradenství jak pro tuzemské, tak mezinárodní společnosti.
Crowe

Daňoví poradci

Crowe tým v České republice se skládá ze zkušených expertů, jejichž rozsáhlé zkušenosti v oblasti daní a účetnictví pomáhají našim klientům nastavit procesy, zlepšovat se na regionální úrovni a v nakonec také dobýt mezinárodní trh. Naši daňoví poradci také zajišťují to, aby vše bylo v souladu se zákonem a veškerými nařízeními, což je důležité zejména v komplikovaných finančích situacích.

Crowe daňoví poradci jsou také navíc členy organizací, jako je například Komora daňových poradců České republiky. Je kladen vysoký důraz na dodržování nejvyšších standardů integrity, pečlivosti a důvěrnosti. Naši poradci se také neustále vzdělávají ve svém oboru a účastní se různých školení a daňových konferencí.

Daňové služby

Daně ovlivňují téměř každou oblast podnikání. Daňové sazby, předpisy a smlouvy se neustále mění, a proto je stále důležitější plánování či identifikace potenciálních daňových rizik v této oblasti, a to jak v rámci českého, tak i globálního daňového systému. Pro to, abychom uspokojili neustále se zvyšující očekávání podnikatelů, Crowe Česká republika poskytuje celou řadu inovativních služeb v oblasti daňového poradenství pro společnosti obchodující na místní i mezinárodní úrovni.

Naše daňové poradenství začíná základními službami, jako je registrace k dani a příprava a vyplňování různých typů daňových přiznání. Pro středně velké podniky dále také nabízíme služby s vyšší přidanou hodnotou, jako je například posouzení daňových dopadů obchodních transakcí či hledání těchto transakcí a identifikace klíčových daňových rizik spojených se zvolenou obchodní strategií. Všechny služby jsou zároveň prováděny v souladu s českou legislativou.  

Daňové služby Crowe

Daň z příjmů právnických osob
• Příprava či revize daňového přiznání
Daň z příjmů fyzických osob
• Příprava či revize daňového přiznání

• Návrh daňově efektivní struktury pro expaty a české občany žijící v zahraničí
Nepřímé daně
• Příprava přiznání k DPH

• Audit DPH a návrhy řešení transakcí s dopadem na DPH v rámci EU

• Poradenství v oblasti cel a nepřímých daní
Daňové due diligence
• Analýza transakcí, fúzí, akvizic a kapitálových restrukturalizací z daňového pohledu
Jednání s finančním úřadem
• Zastupování právnických osob před finančním úřadem v rámci šetření daňové správy

• Např. při vyvracení pochybností a daňových kontrolách
Převodní ceny
• Příprava či revize dokumentů s ohledem na převodní ceny

• Vyhodnocování parametrů transakcí z pohledu převodních cen
Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol
• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley
Majetkové daně
• Příprava či revize daňového přiznání

• Posouzení základních dokumentů a transakcí a identifikace rizik
Daň z příjmů právnických osob
• Příprava či revize daňového přiznání
Daň z příjmů fyzických osob
• Příprava či revize daňového přiznání

• Návrh daňově efektivní struktury pro expaty a české občany žijící v zahraničí
Nepřímé daně
• Příprava přiznání k DPH

• Audit DPH a návrhy řešení transakcí s dopadem na DPH v rámci EU

• Poradenství v oblasti cel a nepřímých daní
Daňové due diligence
• Analýza transakcí, fúzí, akvizic a kapitálových restrukturalizací z daňového pohledu
Jednání s finančním úřadem
• Zastupování právnických osob před finančním úřadem v rámci šetření daňové správy

• Např. při vyvracení pochybností a daňových kontrolách
Převodní ceny
• Příprava či revize dokumentů s ohledem na převodní ceny

• Vyhodnocování parametrů transakcí z pohledu převodních cen
Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol
• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley
Majetkové daně
• Příprava či revize daňového přiznání

• Posouzení základních dokumentů a transakcí a identifikace rizik

Daňové poradenství

Kontakt

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe