daně

Vypořádání daně z příjmů fyzických osob pro cizince v České republice

Daňové povinnosti cizinců

Cizinci pobírající příjmy v České republice mohou být povinni podávat daňové přiznání finančnímu úřadu. Mají také nárok využívat dostupné daňové úlevy a odpočty.

 

Daňoví poplatníci povinni podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob v ČR

Povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob v České republice mají cizinci, kteří byli např. v pozici:

  • zaměstnance u zahraničního zaměstnavatele, ale vykonávající své povinnosti v České republice, pokud zaměstnavatel nesrážel zálohu na daň;
  • živnostníků;
  • osob pobírající příjmy z vybraných činností jako např. příjmů z užívání nemovitých a movitých věcí v České republice, příjmů z nezávislé činnosti vykonávané v ČR (za podmínky, kdy nebyla uplatněna srážková daň);
  • osob, kterým vznikla tzv. stálá provozovna ve smyslu příslušných daňových předpisů.

Ačkoli v některých případech není povinnost podat daňové přiznání, mnohdy je tento způsob pro cizince výhodnější, protože mu umožňuje uplatnit daňové slevy a odpočty.

 

Daňové úlevy

Cizinci, kteří dosahují příjmů a odvádějí daň z příjmů fyzických osob v České republice, mohou využít dostupných daňových preferencí, úlev a odpočtů, pokud splňují určité zákonné požadavky. Tyto úlevy jsou uplatněny až v podaném daňovém přiznání.

Příklady dostupných daňových zvýhodnění:

  • základní sleva na poplatníka;
  • institut rozdělení příjmů na spolupracující osobu u příjmů z podnikání;
  • daňové zvýhodnění na vyživované dítě;
  • sleva na studenta, na invaliditu, sleva za umístění dítěte;

odečet poskytnutých darů (od základu daně).

 

Jak můžeme pomoci:

 

Brožura ke stažení zde

Kontaktujte našeho experta

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe