Daňové poradenství

Poradenství v oblasti převodních cen          v České republice

Dodržování převodních cen a dokumentace

Příprava dokumentů k převodním cenám se stává aktuální pro stále více společností. Přestože dokumentace převodních cen není v České republice povinná, její vypracování významně posiluje průkaznost pozice daňového poplatníka při jednání s finančními úřady.

Pomůckou pro poplatníka, který plní povinnost dokumentace převodních cen v České republice, jsou Směrnice OECD, které státní správa shrnula prostřednictvím pokynu Ministerstva financí D-334.

Materiál stanoví, že základem pro výpočet tržní ceny je dokumentace o převodních cenách pro spřízněné strany v Evropské unii. Ačkoliv tato doporučení nejsou právně závazná, finanční úřady se na ně často odvolávají, takže po nich sahají i daňoví poplatníci.

Dokumentace k převodním cenám v České republice - na koho se tato povinnost vztahuje?

Přestože dokumentace převodních cen není v České republice povinná, vyplatí se ji vypracovat a česká daňová správa doporučuje vypracovat dokumentaci převodních cen na základě pokynu D-334. Povinnost uvádět informace o transakcích se souvisejícími stranami mají navíc daňoví poplatníci, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  • u nichž celková aktiva přesahují 40 milionů Kč
  • u nichž čistý obrat přesahuje 80 milionů Kč ročně
  • u nichž průměrný počet zaměstnanců přesahuje 50 osob

a pokud zároveň splňují jednu z následujících podmínek:

  • provádějí transakce se spřízněnými stranami, které jsou rezidenty v jiné zemi
  • mají daňovou ztrátu při provádění transakcí se zahraniční a/nebo tuzemskou spojenou stranou
  • jsou příjemci daňové úlevy a současně provádějí transakce se zahraniční a/nebo tuzemskou související stranou

Dokumentace k převodním cenám - zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Našim klientům zajišťujeme komplexní poradenské služby související s přípravou dokumentace k převodním cenám. Disponujeme znalostmi předpisů o převodních cenách tak, aby výstupy naší prace splňovaly všechny legislativní požadavky. Naši odborníci vám také mohou pomoci s výběrem vhodné převodní metody a strategie na základě vaší podnikatelské struktury a individuálních potřeb.

V rámci nabízených služeb vám pomůžeme zkontrolovat správnost aktuálního výpočtu cen mezi spojenými osobami z pohledu daně z příjmů. Kromě toho v případě potřeby připravíme také veškerou dokumentaci k převodním cenám a podpoříme vás při správném stanovení převodní ceny, která je v souladu s principem tržního odstupu.

V rámci nabízených služeb v oblasti převodních cen vám pomůžeme:

  • připravit komplexní dokumentaci k převodním cenám
  • přezkoumat a přizpůsobit stávající dokumentaci předpisům o převodních cenách v souladu s požadavky české legislativy
  • zvolit vhodnou strategii u převodních cen
  • připravit srovnávací analýzu dat (benchmarkingová analýza)

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Poradenství v oblasti převodních cen v České republice

Daňové poradenství