TP

Poradenství v oblasti převodních cen          v České republice

Transfer pricingová dokumentace

Vypracování dokumentace k převodním cenám se stává stále aktuálnější pro více společností. Ač není dokumentace k převodním cenám v České republice povinná, její vypracování významným způsobem posiluje důkazní pozici daňového subjektu při jednání se správcem daně.

Klientům nabízíme komplexní poradenství související s přípravou transferové dokumentace tak, aby odpovídala všem legislativním požadavkům. Naši experti Vám také poradí s výběrem strategie převodních cen na základě struktury vašeho podniku a jeho individuálních potřeb.

Rozsah služeb v oblasti převodních cen:

  • příprava komplexní dokumentace k převodním cenám;
  • revize a přizpůsobení stávající dokumentace k převodním cenám požadavkům podle české legislativy;
  • poradenství při tvorbě strategie v oblasti převodních cen;
  • příprava srovnávací analýzy dat (tzv. benchmarkingové analýzy).

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe

Daňové poradenství