complaince

Daňová compliance v České republice 

Dodržování daňových předpisů V ČR

Pod daňovou compliance rozumíme veškeré náležitosti spojené s dodržováním plnění daňových oznamovacích povinností. Tyto služby zahrnují vše od výpočtu daňových povinností či ověření již připravených výpočtů, které byly provedeny klientem, přes přípravu až po podání jednotlivých daňových přiznání.

Tyto služby jsou určeny jak českým daňovým rezidentům a daňovým poplatníkům, tak i zahraničním společnostem, kterým v České republice vzniká povinnost podání daňového přiznání.

Proč využívat naše služby v oblasti daňové compliance?

Dodržování daňového výkaznictví je časově náročná a mnohdy také velmi komplexní záležitost. Jak společnost roste, zvyšují se zpravidla náklady (jak finanční, tak i časové), na dodržování zmíněného výkaznictví. Rovněž časté změny daňových zákonů ztěžují orientaci a správné plnění daňových povinností v této oblasti.

Řešením těchto problémů je proto právě využití našich služeb daňové compliance. Nabízíme širokou škálu služeb v této oblasti, přičemž náš tým Crowe expertů průběžně sleduje nejaktuálnější legislativní změny a pomáhá optimalizovat zátěž a snížit daňová rizika klientů. Rozsah spolupráce přizpůsobujeme na míru každému klientovi na základě jeho individuálních potřeb.

V rámci daňové compliance nabízíme:

  • registrace plátců k daním;
  • příprava či revize přiznání daně z příjmů právnických osob;
  • příprava či revize přiznání daně z příjmů fyzických osob;
  • příprava přiznání k DPH a souvisejících výkazů.
  • audit DPH a návrhy řešení transakcí s dopadem na DPH jak v rámci EU, tak i pro třetí země;
  • poradenství v oblasti optimalizace daňové zátěže;
  • zastoupení subjektu před správcem daně, ať už v rámci daňové kontroly, tak při běžné daňové agendě.

 

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství