Registrace a vracení DPH v České republice

Registrace a vracení DPH v České republice

Registrace a vracení DPH v České republice

Daňové poradenství

Registrace k DPH v České republice

Každý subjekt, který se chce stát aktivním plátcem DPH v České republice, musí projít procesem registrace k DPH. Subjekty mohou požádat o registraci k DPH dobrovolně, po doložení dokumentace má úřad 30 dnů na vydání rozhodnutí. Nicméně existují situace, kdy se zahraniční subjekt, který nemá v České republice sídlo ani pobočku, musí k DPH registrovat povinně.

Mimo jiné podléhají registraci k DPH subjekty, které prodaly zboží do České republiky nebo poskytly služby v České republice, a dále subjekty, které zasílají zboží do České republiky a jejichž obrat přesáhl 1 140 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Samotný postup registrace k DPH spočívá ve vyplnění příslušné přihlášky, přiložení požadovaných dokladů a zaslání tohoto souboru elektronicky na český finanční úřad.

Registrace DPH v České republice - jak vám můžeme pomoci

Bez ohledu na typ registrace k DPH nabízíme podporu při tomto procesu. Máme zkušenosti s procesem získání českého registračního čísla k DPH pro zahraniční subjekty. Pomůžeme vám s přípravou potřebných dokumentů, abychom urychlili proces registrace a získání úředního rozhodnutí.

Mimoto jsme si vědomi, že kvalita a správnost připravených a předložených dokumentů má přímý vliv na vydání DIČ. Z tohoto důvodu vždy jednáme na základě plné moci, abyste nemuseli jednat s místními úřady sami. Jako váš partner zajistíme dodržování místních předpisů a připravíme a předložíme všechny požadované formuláře pro DPH. Zajistíme, aby celé řízení proběhlo rychle a efektivně.

Vracení DPH v České republice

Zahraniční subjekty, kteří nejsou plátci DPH v České republice, mohou požádat o vrácení DPH z České republiky v souvislosti s náklady souvisejícími s jejich činností. Žádost o vrácení české DPH se může týkat čtvrtletí nebo celého roku.

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH je do devíti měsíců od konce kalendářního roku, kterého se žádost týká. Za zmínku také stojí, že základní sazba DPH v České republice činí 21 %.

Vrácení DPH v České republice - jak vám můžeme pomoci

Nabízíme zahraničním podnikatelským subjektům, které zaplatily českou DPH, pomoc při jejím vymáhání. Pomůžeme vám ověřit, zda máte nárok na vrácení DPH v České republice. Kromě toho nabízíme podporu také subjektům, které zaplatily DPH v jiném členském státě EU, jsou registrovány jako plátci DPH v České republice, ale nejsou si jisti, zda mohou žádat o vrácení této daně.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe