Terms of Use

Podmínky použití

Datum účinnosti: 25. března 2018

Informace nacházející se na Webové stránce (Stránka) https://www.crowe.cz jsou majetkem a provozované společnostmi Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. a slouží pouze k obecnému informování ohledně daných témat. Používání a dopad právních předpisů se může výrazně lišit dle konkrétních okolností. Veškeré informace poskytnuté na této Stránce jsou poskytované tak, „jak jsou“, a to bez jakékoli garance ohledně jejich úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných na základě použití těchto informací, ale i bez jakékoli záruky jakéhokoli typu (výslovné nebo implicitní), zejména pokud jde o záruku za plnění, prodejnost a vhodnost pro konkrétní účel.

Informace jsou na této Stránce poskytované s výhradou, že autoři a vydavatelé zde neposkytují právní, účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství a služby. Vzhledem k tomu by neměly být používané jako náhrada konzultací s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci. Před jakýmkoli rozhodnutím nebo jakýmkoli jednáním byste se měli poradit s odborníkem ve vaší jurisdikci.

Ačkoliv jsme se maximálně snažili zajistit, aby informace nacházející se na této Stránce byly získávané ze spolehlivých zdrojů, nenesou společnosti Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí, ale ani jakékoli výsledky získané na základě použití těchto informací.

Určité odkazy na této Stránce vedou na jiné Webové stránky spravované třetími stranami, nad kterými Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. nemají žádnou kontrolu. Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. nečiní žádná prohlášení ohledně přesnosti nebo jakýchkoli dalších aspektů informací obsažených na jiných Webových stránkách.

Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. nenesou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, zvláštní, následnou nebo náhodnou škodu, zejména včetně jakéhokoli ušlého zisku vyplývajícího z použití nebo nemožnosti použití této Stránky nebo jakéhokoli obsahu, který je na Stránce poskytnutý nebo je na ní popsán, i kdyby o možnosti takové škody byly společnosti Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. informovány.

Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o., logo Crowe a veškeré další produkty, názvy služeb nebo loga Crowe jsou buď registrovanými ochrannými známkami, nebo ochrannými známkami Crowe a není dovoleno je používat bez předchozího písemného souhlasu Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. Tato Stránka může odkazovat na názvy jiných společností, produktů a služeb, které jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsou členy Crowe Global, švýcarského sdružení. Každá členská společnost Crowe Global je samostatným a nezávislým právním subjektem.

© Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o.