Due diligence

Daňová due diligence v České republice

Due diligence cílové společnosti z daňového hlediska

Daňová due diligence je určena především investorům, kteří plánují akvizici společnosti, či její části nebo sloučení s jiným subjektem. Due diligence se provádí se souhlasem a ve spolupráci s prověřovaným subjektem. Hlavním cílem této daňové due diligence je identifikovat potenciální daňová rizika související s dodržováním daňových předpisů.

Jelikož je akvizice jiné společnosti komplexní záležitostí a potenciální investor nezná všechny podrobnosti o činnosti společnosti, daňová due diligence poskytuje investorovi náhled do společnosti na její daňovou situaci.

Daňová due diligence - nižší riziko transakce

Daňová due diligence je jakýsi audit zaměřený zejména na ověření správnosti plnění daňových povinností společnosti. Tato kontrola může odhalit řadu rizik a umožňuje je minimalizovat. Během daňové due diligence je možné mimo jiné zjistit nesrovnalosti týkající se uplatňování daňových sazeb, riziko u uskutečňování dodání zboží do jiného členského státu a také v dokumentaci k převodním cenám. Kromě toho audit umožňuje ověřit, zda subjekt nepodléhá daňové nebo celní kontrole.

Dobře naplánovaná a provedená daňová due diligence rozhoduje o úspěchu transakce. Je neocenitelným nástrojem při rozhodování o investicích, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Kromě toho daňová due diligence umožní nápravu daňových nesrovnalostí a pomůže předejít nepředvídaným sankcím ze strany daňových úřadů.

Daňová due diligence v České republice - zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Nabízíme všestrannou podporu v rámci daňové due diligence. Jsme připraveni poskytnout vám poradenství a pomoc v průběhu celého procesu akvizice nebo realizace transakce. V rámci nabízených služeb budeme mimo jiné:

  • identifikovat potenciální daňová rizika prověřované společnosti
  • vypracujeme úplnou zprávu o našich zjištěních ve formě tzv. “full reportu”
  • vypracujemee zprávu ve formě tzv. “red flag reportu”
  • odhadnout výši daňových povinností, které mohou být finančním úřadem vyměřeny

Naše služba spočívá v asistenci při vyjednávání s prodávajícím a v zajištění identifikace daňových rizik, která mohou vzniknout i po procesu prodeje.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňová due diligence v České republice

Daňové poradenství