Due diligence

Daňové Due diligence v České republice

Prověrka cílové společnosti daňovou optikou

Daňové due diligence neboli daňová prověrka je určena zejména investorům, kteří plánují akvizici společnosti, její části či fúzi s jiným subjektem. Prověrka se provádí se souhlasem prověřovaného subjektu a ve spolupráci s ním. Tato daňová prověrka se zaměřuje primárně na odhalení potenciálních daňových rizik souvisejících s plněním daňových povinností.

Vzhledem k tomu, že akvizice jiného podniku je komplexní záležitostí a potenciální investor nezná veškeré podrobnosti o činnosti společnosti, právě daňová due diligence poskytuje investorovi vhled do podniku a jeho daňové situace.

Rozsah služeb daňové due diligence:

  • identifikace potenciálních daňových rizik a nesrovnalostí;
  • odhad dodatečných finančních nákladů v případě zjištěného rizika;
  • doporučení týkající se minimalizace daňových rizik.

Díky této kontrole má poté investor možnost využít zjištěná daňová rizika při vyjednávání o ceně zvažované akvizice.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe

Daňové poradenství