Our challenges

Onze uitdagingen

Audit en Boekhouding

Op zoek naar een accountant of een auditor?

Een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële informatie zijn essentieel voor uw organisatie. De verslaggeving en publicatie van financiële informatie wordt steeds belangrijker in deze wereld vol regelgevingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als onafhankelijke accountant of auditor met ruime ervaring kunnen wij de oplossing zijn voor uw bekommernissen. Ontdek hoe wij u kunnen bijstaan in accounting, financiële audit, IT-audit, interne audit en nog zo veel meer.

Meer:

Bedrijfsadvies

Uw bedrijf laten groeien?

Indien de groei van uw bedrijf één van de belangrijkste uitdagingen van uw onderneming is, is het belangrijk om snel te handelen en te beslissen over nieuwe marktevoluties. Flexibel en dynamisch zijn behoort tot de hedendaagse voorwaarden voor zakelijk succes.  Het is voor de slaagkansen van uw plannen essentieel om de eigen interne procedures aan de groeiende onderneming aan te passen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als onafhankelijk deskundige kunnen wij het verschil maken.  Wij kunnen u professioneel advies bieden om de groei van uw onderneming te ondersteunen.  Wij kunnen u bijstaan om uw interne procedures te ontwikkelen, bij financiële of IT-audits, bij fusies en overnames en bij herstructureringen.

Meer:

 

Zakelijke transacties

Of u nu eigenaar wilt worden van een bedrijf, of u wilt een bedrijf verkopen, het is noodzakelijk om u te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Dit betekent een unieke uitdaging waarbij ondersteuning van een toegewijde deskundige vereist is. Laat u bijstaan, neem slimme beslissingen en creëer een blijvende waarde!
 
Hoe kunnen wij u helpen?

 • De verkoop van uw bedrijf voorbereiden met een 'Vendor Due Diligence Report'.
 • U bewust maken van de correcte waarde van een bedrijf voor u het koopt of verkoopt.
 • Ervoor zorgen dat  u een volledig beeld heeft van het bedrijf en zijn financiën.
 • Een ruim aanbod aan professionele diensten na het afsluiten van de transactie.

Meer:

 

Oprichting van een bedrijf

Een bedrijf oprichten?

Een onderneming opstarten betekent plannen, belangrijke financiële beslissingen nemen en een reeks wettelijke verplichtingen nakomen.  Het is belangrijk om u hierin te laten bijstaan door ervaren onafhankelijke deskundigen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als u eraan denkt om een bedrijf op te starten, zijn wij uw ideale partner. Wij kunnen u niet enkel bijstaan bij de opmaak van een ondernemingsplan, maar ook bij het nemen van strategische beslissingen. Wij zorgen er tevens voor dat u voldoet aan alle wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Meer:

Gegevensbescherming

Worden uw gegevens niet beschermd?

Meer en meer gegevens worden niet enkel op uw interne systemen, producten en diensten bewaard, maar ook bij klanten. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de opgeslagen persoonlijke gegevens. De verwachte Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt een groot aantal verplichtingen op, die verbonden zijn aan de bescherming van gegevens en het toezicht op gebruikersrechten. Als het om een inbreuk op persoonsgegevens gaat, bent u namelijk verplicht om zowel de nationale toezichthoudende instantie als de getroffen klant te verwittigen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden een dienstenpakket aan dat verbonden is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beginnend met een controle of een effectbeoordeling met betrekking tot gegevensbescherming. Wij kunnen u bijstaan bij de implementatie van de vereisten van het AVG.

Meer:

Financiële dienstverlening

Niet conform met de prudentiële vereisten?

Bent u onzeker over de implementatie van de laatste circulaires van de Nationale Bank of het FSMA ? Worstelt u met de interpretatie van het MiFID, MiFIR, EMIR? Zoekt u meer begeleiding bij de vereisten van Solvency II of Basel III of gelijk welke andere vereiste in de financiële dienstensector ? Wilt u als pensioenfonds of beursvennootschap een interne auditfunctie oprichten of zoekt u enkel hulp bij de P40 rapporteringsverplichtingen ?

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze financiële deskundigen kunnen u helpen bij het opstellen van een GAP analyse en een actieplan om tekortkomingen aan te pakken. Zij kunnen een bewustmaking omtrent regelgeving creëren binnen uw onderneming. Als externe dienstverlener kunnen wij optreden als uw interne auditor en u bijstaan bij het nakomen van uw rapporteringsverplichtingen.

Meer:

 • Regelgevingsrisico
 • Financiën
  • Banken
  • Verzekering
  • Pensioenfondsen
Beheer

Is mijn ondernemingsstructuur zoals het hoort?

Voor veel van onze klanten, zowel voor KMO's als dochtermaatschappijen van beursgenoteerde ondernemingen, voor ondernemingen uit de publieke sector of ziekenhuizen, zijn er verschillende beheerskaders aanwezig, maar het vraagt soms wat tijd om organisatiestructuren of cultureel gedrag te veranderen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u helpen door uw ondernemingsstructuur te benchmarken met de bestaande kaders  (Belgische Corporate Governance Code, KMO governance Code Buysse, ICURO’s Hospital Governance, Leidraad Interne Controle en Organisatiebeheersing van de Vlaamse Overheid, enz.)

Meer:

Dienstverlening IT risico's

Zijn de IT-risico's niet onder controle

Organisaties worden door de verdere digitalisering geconfronteerd met diverse nieuwe risico’s verbonden aan digitale strategie, innovatie, bedrijfstransformatie, bekwaamheid van het personeel, gegevensbescherming, continuïteit van het bedrijf, enz. Hebt u de mogelijke gevolgen van deze risico’s ingeschat en beperkt door de implementatie van passende maatregelen ?

Hoe kunnen wij helpen?

Wij kunnen een volledige evaluatie van de IT of digitale risico’s uitvoeren en aanbevelingen doen over de te nemen maatregelen.

Meer:

Verslaggeving

Werden mijn rapporteringsverplichtingen vervuld?

Als ondernemer hebt u een goed gevoel over de opstart, het beheer en de groei van uw onderneming. Uw focus ligt op het creëren van een meerwaarde voor uw klanten en andere betrokkenen. Het is onze missie u hierbij te helpen. U kent uw onderneming, onze deskundigen kennen uw rapporteringsverplichtingen, zowel de wettelijke vereisten als het bijstellen van de interne managementrapporteringen.

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Wij verstrekken boekhoudkundige diensten zodat u volledig conform bent met de lokale verplichtingen inzake boekhouding, BTW en vennootschapsbelasting.
 • Wij bereiden de groepsrapporteringsverplichtingen voor onder BE GAAP of IFRS.
 • Wij bieden audit & assurance diensten aan. 
 • Wij helpen u bij het opstellen van de rapporteringen die uw toezichthouders nodig hebben.
 • Wij stellen een interne managementrapportering op dat uw management van essentiële informatie voorziet betreffende de KPI’s en financiële informatie, zodat duurzame beslissingen kunnen worden genomen!

Meer:

Risicoadvies

Zijn mijn controles werkelijk afgestemd op mijn bedrijfsbehoeften?

U bent ervan overtuigd, als kleine of middelgrote entiteit, in de publieke sector of als non-profit organisatie, dat u over een aantal passende controlemaatregelen beschikt, maar u bent niet zeker dat zij volstaan om de belangrijkste risico’s in uw onderneming te beperken en om uw strategische doelstellingen te bereiken.  Of u bent niet zeker dat zij tevens doeltreffend werken

Hoe kunnen wij u helpen?

Aan de hand van een kort nazicht en enkele gesprekken binnen uw onderneming kunnen we de werking van uw interne controles beoordelen en met relevante aanbevelingen kunnen tekortkomingen verholpen worden. Of u nu kiest voor een gedetailleerde risico- en controlematrix, of voor een korte samenvatting van onze bevindingen, u zal steeds een goed inzicht verkrijgen in de lacunes en de behoeften om uw controles te verbeteren.

Meer:

Tax

Betaalt u te veel belastingen?

De fiscale wetgeving wijzigt voortdurend en is ondertussen behoorlijk ingewikkeld geworden. Op elk moment kunnen nieuwe internationale regels, beslissingen die door de Europese Commissie of het Europees Hof van Justitie werden genomen, een impact hebben op uw onderneming.

Hoe kunnen wij u helpen?

Dankzij onze expertise en onze permanente opvolging van de wijzigingen in de wetgeving, kunnen wij u bijstaan in het optimaliseren van uw fiscale situatie en het nakomen van uw fiscale verplichtingen.

Meer:

Overdracht

Uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie

Particuliere bedrijven zoeken de meest geschikte manier om hun bedrijf aan de volgende generatie over te dragen.  Zij dienen hierbij de fiscale aspecten in overweging te nemen en deze te combineren met hun eigen wensen en verwachtingen bij de overdracht van het bedrijf.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u bijstaan bij de bespreking van uw wensen en verwachtingen en u adviseren over de meest efficiënte manier, zowel wettelijk als fiscaal, om uw bedrijf over te dragen.

Meer: