The best care for patients

Gezondheidszorg

Uw uitdagingen
Onze globale gezondheidssector en zorgsector kent een razendsnelle en ingrijpende evolutie. Uw uitdagingen zijn duidelijk voor u: noodzakelijke snelle acties ten gevolge van COVID-19 met een impact op uw ruime activiteit, zowel organisatorisch, financieel en emotioneel voor alle betrokkenen, betaalbaarheid van de zorg en dit in combinatie met een steeds hogere technologische verfijning, schaarste op de arbeidsmarkt, toenemende en frequent wijzigende regelgeving met mogelijke onduidelijkheden, kritische transparantie geëist door uw patiënten met rechtstreekse toegang tot hun patiëntendossier op uw server, besparingen in de financieringen door de overheid, samenwerkingen met organisaties met een andere cultuur, ruime mogelijkheden en risico’s van IT, …

Netwerken is niet alleen binnen uw eigen sector een realiteit, maar ook over de verschillende deelsectoren van de zorgsector heen een aspect dat deuren opent in alle richtingen : ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatieziekenhuizen, ondersteuning personen met een beperking, jeugdhulp, kinderopvang. Alle zorgsectoren bieden elkaar vandaag toegevoegde waarde met één doel : een betere geïntegreerde zorg voor uw patiënten en cliënten realiseren.

Sociaal ondernemerschap impliceert keuzes maken. Als bestuurder, manager, directeur, verantwoordelijke, arts maakt u accurate beslissingen om uw uitdagingen op een efficiënte wijze aan te pakken.
Onze expertise biedt u oplossingen
Ons gespecialiseerd healthcare-team biedt u multidisciplinaire oplossingen aan. Juridische bepalingen, de algemene en sectorspecifieke boekhoudkundige verplichtingen, IT verplichtingen en mogelijkheden, de fiscale regelgeving met onder andere rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks, BTW bepalingen, …

Door onze actieve deelname in verschillende werkgroepen van het IBR drukken we mee onze stempel. Bijvoorbeeld de werkgroep ziekenhuizen, non-profit, …

Onze collega’s van de publieke sector versterken de kennis van ons healthcare-team.
Een handgreep van onze expertises in het kader van de financiering van BFM, inhaalbedragen, VIPA-forfaits, COVID-subsidies, PVF en PAB, VSB, …

Flexibiliteit is een rode draad in onze adviesverlening en onze werkzaamheden. We passen onze adviesverlening en onze werkzaamheden aan op de snel wijzigende omgeving waarbinnen u actief bent. Wij steunen onze adviezen en werkzaamheden op een gedetailleerde kennisname van uw specifieke probleemstelling en specifieke aandachtspunten van uw eigen zorginstelling : ziekenhuis, ouderenzorg, kinderopvang, thuiszorg, revalidatieziekenhuis, ondersteuning personen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp,… Ons multidisciplinair healthcare-team biedt u een professioneel en pragmatisch antwoord aan.
Prakische relevatie in uw sector

Ons praktisch advies en onze werkzaamheden bewegen mee in de evolutie van de regelgevingen en in de evolutie van uw organisatie. Persoonlijk engagement en betrokkenheid van onze experten maken dit mogelijk. Onze uitgebreide expertise zijn onze steunpilaren om u een pragmatische, op maat van uw organisatie, sleutel tot succes aan te reiken. Ons healthcare-team begeleidt u graag om uw concrete strategische, operationele, juridische, financiële, fiscale, IT doelstellingen op een efficiënte en optimale wijze te realiseren.

Onze expertise strekt zich uit over onderstaande dienstverleningen :

  • Commissarismandaat
  • Wettelijke bijzondere opdrachten conform het WVV, alsook begeleiding ervan : fusies, splitsingen, inbrengen, vereffeningen,
  • Audituniversum en risicobeoordelin
  • Interne auditopdrachte
  • Adviesverlening administratieve organisatie en interne controle
  • Financiële regeling artse
  • Lange termijn financierings- en investeringsplannin
  • Adviesverlening in het kader van uw financiering (BFM, VIPA, COVID, VAPH, VSB, …
  • Ruime fiscale adviesverlening : BTW, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks, ficheverplichting,
  • IT : GDPR, DPO, NIS, big data, process mining, …

Contacteer ons

Ann De Ceuster
Ann De Ceuster
International Healthcare Person
Callens,Pirenne, Theunissen & Co.