The best care for patients

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen

Dankzij onze ruime ervaring, kunnen wij u als financiële, fiscale en IT deskundigen professioneel ondersteunen bij het nastreven van uw strategische uitdagingen en doelstellingen om uw patiënten de beste zorg te garanderen. U werkt in een snel veranderende omgeving met verschillende financieringen en regels. U staat voor grote uitdagingen zoals samenwerkingen, nieuwbouwprojecten, innovatieve gezondheidszorg, gegevensbescherming (link), overheidsbesparingen,…  Wij volgen al deze nationale en internationale evoluties van dichtbij op. Onze gemotiveerde gezondheidszorgteams, deskundigen in de materie van BFM/BMF en VIPA zullen samen met u, als ziekenhuis, streven naar een gezonde organisatie, hand in hand met uw dokters.

Onze verschillende diensten:

 

Rusthuizen

Het aanbod in ouderenzorg is gediversifieerd en heeft bijgevolg een brede waaier aan financierings- en organisatievormen.  Onze huidige samenleving vraagt zorg van hogere kwaliteit, inclusief eigentijdse huisvesting. De organisatie steunt op ingewikkelde geïntegreerde IT omgevingen. Als organiserend bestuur moet u rekening houden met overheidsbesparingen, inclusief investeringssubsidies en betaalbare zorgkosten. Dankzij onze ruime ervaring binnen uw sector en door opvolging van de nationale en internationale evoluties, staan onze gezondheidszorgteams klaar om u professioneel bij te staan met het realiseren van uw uitdagingen.

Onze verschillende diensten:

Diversen

Gezondheidszorg in België omvat een breed spectrum aan geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg,… Vandaag worden al deze subsectoren geconfronteerd met interessante uitdagingen om kwaliteitszorg te kunnen organiseren, waarbij ze rekening moeten houden met overheidsbesparingen en gewijzigde mogelijkheden voor zorgbehoevenden.  Dankzij onze ruime ervaring binnen al deze sectoren en onze constante opvolging van de evoluties, zowel nationaal als internationaal, staan onze gezondheidszorgteams klaar om u professioneel te begeleiden.

  • De interne processen verbeteren met de hulp van onze Risk consulting
  • Adequate managementverslagen opstellen om het nemen van beslissingen te bevorderen
  • Verbetering van het beheer van de informatiesystemen aan de hand van een IT audit
  • Effectbeoordeling van de huidige en toekomstige financieringstechnieken in uw sector
  • Voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming door ondersteuning van onze IT deskundigen
  • De impact van sociale netwerken, technische boekhoudkwesties en gematigde financiële analyse

Onze verschillende diensten:

Contacteer ons

Ann De Ceuster
Ann De Ceuster
International Healthcare Person
Callens,Pirenne, Theunissen & Co.