Our Risk management services

Risicobeheer 

Wij zijn uw partner om te beoordelen of uw controles afgestemd zijn op uw strategische doelstellingen
Risicobeheer
Hoewel het bereiken van een corporate governance van wereldklasse een moeilijke inspanning lijkt, hoeft dat niet zo te zijn. Alles begint met een stevig kader. Crowe Global heeft het Crowe Corporate Governance Framework™ ontwikkeld om ondernemingen te helpen bij risicobeperking, het identificeren van lacunes en hoe ze te verhelpen voor verbeterde prestaties. Onze firma kan u helpen bij het analyseren van uw corporate governance.

Een sterke corporate governance stimuleert effectief risicobeheer. En effectief risicobeheer is de sleutel tot een solide conformiteit. Callens, Pirenne, Theunissen & C° is uw partner om te beoordelen of uw controles afgestemd zijn op uw strategische doelstellingen, en tevens om de operationele doeltreffendheid van uw controlemaatregelen te beoordelen.
Risicobeheer & Interne controle
Risico’s maken inherent deel uit van uw organisatie. Het structureel en consistent in kaart brengen, evalueren en beheersen van deze risico’s noemen we ‘Risicobeheer’. Met goed risicobeheer kan u obstakels en bedreigingen anticiperen die een negatieve impact kunnen hebben op het behalen van uw doelstellingen. Daarnaast wenst u ook optimaal en tijdig in te spelen op de kansen en opportuniteiten die zich onderweg aanbieden.

Kortom, met risicobeheer erkent u de realiteit met al haar onzekerheden waaraan organisaties worden blootgesteld. Maar bovenal gaat u op een beheerste manier om met deze onzekerheden waardoor u meer ‘in control’ bent van uw organisatie.
Risocobeheer : hoe kunnen wij u helpen

Wij kunnen u ondersteunen met onder meer:

 • Het uitvoeren van een organisatiebrede risico evaluatie
 • Het opzetten van een integraal risicobeheer binnen de organisatie.
 • Expertise inzake Enterprise Risk Management (ERM) en ISO31000: Risk Management.
 • Uitvoeren van een risico evaluatie om uw Interne Audit Plan te kunnen opzetten.
 • Specifieke risico analyses met betrekking tot bijvoorbeeld IT (bijvoorbeeld security, IT systemen,…), Compliance (bijvoorbeeld antiwitwaswetgeving, GDPR,…), Operations enzovoort.
Interne Audit
Het behalen van de organisatiedoelstellingen is uiteraard uw prioriteit. De weg daarnaartoe is echter niet vanzelfsprekend. U houdt rekening met obstakels en potentiële bedreigingen (strategisch, financieel, operationeel en technologisch) die een negatieve impact kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen. Daarnaast wenst u ook optimaal en tijdig gebruik te maken van de kansen en opportuniteiten die zich aanbieden.

Interne Audit helpt u met het onafhankelijk en objectief identificeren en evalueren van uw risico’s en ondersteunt u tevens met concreet advies om uw interne controles te verbeteren, uw processen efficiënter in te richten en uw kosten te optimaliseren.
Interne Audit : hoe kunnen wij u helpen

Wij kunnen u ondersteunen met onder meer:

 • Het volledig opnemen van uw interne audit functie (full outsourcing).
 • Het uitvoeren van specifieke audits ter ondersteuning van de interne audit functie: cybersecurity, GDPR, ISO27001, due diligence etc.
 • Het uitvoeren van een risico evaluatie.
 • Het opzetten van een interne audit plan.
 • De opzet van uw interne audit afdeling.
 • Het evalueren van de kwaliteit van de interne audit functie (QAR).

Contacteer ons

Jan Van Brabant
Guy Meerbergen
International Audit & Risk Person
Crowe Callens, Pirenne, Theunissen & Co.