Our tax services

Fiscaliteit

Bij elke stap van uw bedrijf kunnen wij u helpen door de meest geschikte fiscale structuur te bespreken, ontwikkelen en implementeren.
Fiscale bijstand voor uw onderneming of organisatie
Hebt u hulp nodig bij de naleving van de Belgische fiscale wetgeving? Vraagt u zich af wat de fiscale impact van een reorganisatie op uw onderneming kan zijn? Hebt u nood aan een professionele kijk op uw fiscale structuur om conformiteit en efficiëntie te waarborgen?

Neem contact op met ons fiscaal team, wij helpen u graag met allerlei fiscale zaken. Ons team is zeer ervaren in het helpen van kleine, middelgrote en grote bedrijven of organisaties met hun Belgische belastingen.
Opzetten, ontwikkelen en evalueren van de fiscale strategie
Als onderneming wordt u geconfronteerd met een steeds veranderende omgeving. De groei van uw onderneming, de zich ontwikkelende economische omgeving met voortdurende innovaties vereisen een flexibele organisatiestructuur. Deze flexibiliteit impliceert ook een periodieke evaluatie van uw fiscale strategie.

Wij kunnen uw organisatie en team bijstaan in het opbouwen, ontwikkelen en evalueren van de juiste fiscale strategie.
Fiscale structurering

Fiscaliteit speelt een belangrijke rol in elke onderneming en organisatie. Bij het structureren van uw onderneming of de uitbreiding ervan door overname, fusie of grensoverschrijdende activiteiten, moet fiscale efficiëntie een prioriteit zijn, zowel op het niveau van directe belastingen als op het niveau van indirecte belastingen (btw, douanerechten, transactiebelastingen).

In elk stadium van uw professionele activiteiten kunnen wij u bijstaan door de meest geschikte fiscale structuur te bespreken, te ontwikkelen en te implementeren.

Internationaal fiscaal advies

Internationale fiscaliteit wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen en onzekerheden.  Nieuwe internationale regels zoals BEPS, beslissingen van de Europese Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen een impact hebben op het bedrijf. Internationale expertise voor een optimaal gebruik van de fiscale regels binnen verschillende rechtsgebieden en de opvolging van de evolutie in internationale fiscaliteit is meer dan ooit essentieel bij het leiden van een bedrijf over de grenzen heen.  
Dankzij ons internationaal netwerk kunnen wij u bijstaan wanneer u zaken doet of zaken wilt doen in het buitenland. Wij helpen u bij de naleving van de internationale fiscale wetgeving en rapportering en adviseren u over structureringen en internationale mobiliteit.

Familiale vermogensplanning

Privé ondernemers en vermogende particulieren willen hun nalatenschap beschermen en fiscaal op de meest efficiënte manier overdragen aan hun erfgenamen. Eigenaars van particuliere ondernemingen worden niet enkel gemotiveerd door de fiscale aspecten, maar willen graag het familiebedrijf op de meest geschikte manier overdragen aan de volgende generatie.
Wij kunnen u bijstaan bij uw successieplanning, uw pensioenplanning en bij het vinden van geschikte oplossingen voor allerlei problemen binnen uw familiebedrijf.

BTW

BTW kan een bedreiging vormen wanneer niet alle wettelijke en administratieve verplichtingen, zowel lokaal als internationaal, correct worden nageleefd. Door een optimalisatie van de BTW aftrek methodes kunnen bedrijven en organisaties hun BTW-last verminderen.
Wij kunnen u helpen bij het vervullen van uw BTW verplichtingen, u bijstaan tijdens een BTW audit, een pro-actieve BTW herziening uitvoeren en u adviseren over manieren om de BTW te optimaliseren.

Vennootschapsbelasting
De regels betreffende vennootschapsbelasting veranderen elk jaar en worden steeds ingewikkelder.
Wij helpen u bij de fiscale vennootschapsplanning, de belastingstructurering, de herstructurering (fusies, splitsingen). Wij ondersteunen u bij het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting, bij de andere fiscale verplichtingen en bij belastingcontroles. Wij assisteren u bij verzoeken om prejudiciële beslissingen en geven u globaal advies bij kwesties inzake vennootschapsbelasting.
Particuliere klanten

De fiscale wetgeving wijzigt voortdurend en is zeer ingewikkeld geworden. De belastingdienst past voortdurend zijn interpretaties aan, zowel met betrekking tot personenbelasting als successie- en registratierechten.
Wij kunnen u helpen bij uw familiale vermogensplanning, de verwerving van onroerend goed, het indienen van uw aangifte in de personenbelasting en andere privézaken.

Vennootschapsrecht

Wie een bedrijf wil besturen via een vennootschapsstructuur wordt geconfronteerd met specifieke verplichtingen en regels, vanaf de opstart tot de vereffening en vooral tijdens de levensduur van het bedrijf.
Wij ondersteunen u bij de oprichting van een vennootschap of een filiaal, een statutenwijziging, de ontbinding en vereffening van een vennootschap, fusies en splitsingen, structurering van overnames en alle algemene kwesties met betrekking tot vennootschapsrecht.

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Fiscaal efficiënte structuren voor uw onderneming
 • Opvolging van de evolutie in lokale en internationale belasting
 • Correcte uitvoering van uw fiscale verplichtingen
 • Gepersonaliseerde overdracht van uw vermogen

Ons Fiscaal departement levert:

 • Vennootschapsbelastingadvies
 • Persoonlijk belastingadvies
 • Internationaal belastingadvies
 • BTW belastingadvies
 • Successieplanning advies 
 • Ondersteuning bij de opvolging van familiebedrijven
 • Formaliteiten inzake vennootschapsbelasting
 • Formaliteiten inzake personenbelasting
 • Formaliteiten inzake BTW 
 • Ondersteuning bij belastingcontroles
 • Tax due diligence
 • Assistentie bij fusies en overnames
 • Aanvragen van voorafgaande beslissingen
 • Vennootschapsrechtelijke aspecten

Contacteer ons

Jenny Putzeys
Tom Van Campenhout
International Tax Person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.