Our tax services

Fiscaliteit

Bij elke stap van uw bedrijf kunnen wij u helpen door de meest geschikte fiscale structuur te bespreken, ontwikkelen en implementeren.
Fiscale structurering

Fiscaliteit speelt een belangrijke rol in elk bedrijf en elke organisatie. Wanneer u uw onderneming structureert, of uitbreidt via een overname, fusie of grensoverschrijdende activiteiten, zou fiscale efficiëntie een prioriteit moeten zijn, zowel op het niveau van directe als indirecte belastingen (BTW, invoerrechten, belastingen op financiële transacties).
Bij elke stap van uw bedrijf kunnen wij u helpen door de meest geschikte fiscale structuur te bespreken, ontwikkelen en implementeren.

Internationaal fiscaal advies

Internationale fiscaliteit wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen en onzekerheden.  Nieuwe internationale regels zoals BEPS, beslissingen van de Europese Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen een impact hebben op het bedrijf. Internationale expertise voor een optimaal gebruik van de fiscale regels binnen verschillende rechtsgebieden en de opvolging van de evolutie in internationale fiscaliteit is meer dan ooit essentieel bij het leiden van een bedrijf over de grenzen heen.  
Dankzij ons internationaal netwerk kunnen wij u bijstaan wanneer u zaken doet of zaken wilt doen in het buitenland. Wij helpen u bij de naleving van de internationale fiscale wetgeving en rapportering en adviseren u over structureringen en internationale mobiliteit.

Familiale vermogensplanning

Privé ondernemers en vermogende particulieren willen hun nalatenschap beschermen en fiscaal op de meest efficiënte manier overdragen aan hun erfgenamen. Eigenaars van particuliere ondernemingen worden niet enkel gemotiveerd door de fiscale aspecten, maar willen graag het familiebedrijf op de meest geschikte manier overdragen aan de volgende generatie.
Wij kunnen u bijstaan bij uw successieplanning, uw pensioenplanning en bij het vinden van geschikte oplossingen voor allerlei problemen binnen uw familiebedrijf.

BTW

BTW kan een bedreiging vormen wanneer niet alle wettelijke en administratieve verplichtingen, zowel lokaal als internationaal, correct worden nageleefd. Door een optimalisatie van de BTW aftrek methodes kunnen bedrijven en organisaties hun BTW-last verminderen.
Wij kunnen u helpen bij het vervullen van uw BTW verplichtingen, u bijstaan tijdens een BTW audit, een pro-actieve BTW herziening uitvoeren en u adviseren over manieren om de BTW te optimaliseren.

Vennootschapsbelasting

De regels betreffende vennootschapsbelasting veranderen elk jaar en worden steeds ingewikkelder.
Wij helpen u bij de fiscale vennootschapsplanning, belastingstructurering, herstructurering (fusies, splitsingen).  Wij ondersteunen u bij het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting, bij de andere fiscale verplichtingen en bij belastingcontroles. Wij helpen u met verzoeken om voorafgaande beslissing en adviseren u wereldwijd bij kwesties inzake vennootschapsbelasting.

Particuliere klanten

De fiscale wetgeving wijzigt voortdurend en is zeer ingewikkeld geworden. De belastingdienst past voortdurend zijn interpretaties aan, zowel met betrekking tot personenbelasting als successie- en registratierechten.
Wij kunnen u helpen bij uw familiale vermogensplanning, de verwerving van onroerend goed, het indienen van uw aangifte in de personenbelasting en andere privézaken.

Vennootschapsrecht

Wie een bedrijf wil besturen via een vennootschapsstructuur wordt geconfronteerd met specifieke verplichtingen en regels, vanaf de opstart tot de vereffening en vooral tijdens de levensduur van het bedrijf.
Wij ondersteunen u bij de oprichting van een vennootschap of een filiaal, een statutenwijziging, de ontbinding en vereffening van een vennootschap, fusies en splitsingen, structurering van overnames en alle algemene kwesties met betrekking tot vennootschapsrecht.

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Fiscaal efficiënte structuren voor uw onderneming
 • Opvolging van de evolutie in lokale en internationale belasting
 • Correcte uitvoering van uw fiscale verplichtingen
 • Gepersonaliseerde overdracht van uw vermogen

Ons Fiscaal departement levert:

 • Vennootschapsbelastingadvies
 • Persoonlijk belastingadvies
 • Internationaal belastingadvies
 • BTW belastingadvies
 • Successieplanning advies 
 • Ondersteuning bij de opvolging van familiebedrijven
 • Formaliteiten inzake vennootschapsbelasting
 • Formaliteiten inzake personenbelasting
 • Formaliteiten inzake BTW 
 • Ondersteuning bij belastingcontroles
 • Tax due diligence
 • Assistentie bij fusies en overnames
 • Aanvragen van voorafgaande beslissingen
 • Vennootschapsrechtelijke aspecten

Contacteer ons

Jenny Putzeys
Jenny Putzeys
International Tax Person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.