Full financial services accreditation by the regulator

Financiën

Banken

De voortdurende ontwikkeling van de wereldwijde en Europese wetgeving binnen de bank- en verzekeringssector legt hogere kapitaalvereisten op en creëert tal van uitdagingen voor banken en effectenmakelaars. Snel evoluerende technologieën hebben bij klanten de verwachtingen veranderd die financiële diensten hen bieden, wat leidt tot een herschikking van de traditionele bedrijfsmodellen van banken en effectenmakelaars.  Rentetarieven staan historisch laag en zetten de rentabiliteit van de bankensector onder druk.

Ons gespecialiseerd team van deskundigen heeft een bewezen staat van dienst met betrekking tot dienstverlening naar effectenmakelaars en kleine tot middelgrote banken die binnen verschillende sectoren werken zoals kleinhandel, hypotheken, commercieel, groothandel en privé bankieren. Ons kantoor is één van de weinige niet-‘big 4’ kantoren in België die door de toezichthouder, de Nationale Bank van België, volledig werd erkend op het gebied van financiële dienstverlening.

Verzekeringen

De toename van nieuwe voorschriften zoals ASSURMIFID en Solvency II eist van verzekeringsmaatschappijen niet enkel in hogere mate de naleving van de regelgeving maar tevens een versterkte kapitaalbasis. De combinatie van demografische veranderingen en dalende rentevoeten heeft een grote druk uitgeoefend op de resultaten en bedrijfsmodellen van verzekeringsmaatschappijen. De technologische vooruitgang verandert de mentaliteit van klanten, die van hun verzekeringsmaatschappij nieuwe communicatiekanalen en nieuwe producten verlangen.  Door hun bedrijfsmodellen aan deze wijzigingen aan te passen, moeten verzekeraars voldoen aan procedurele voorschriften die een zware druk leggen op de vereiste verschuiving in hun bedrijfsmodellen.  Ons team van specialisten staat klaar om u te helpen bij uw uitdagingen.

Beleggingsfondsen

Callens Pirenne Theunissen & Co is een auditkantoor met een vergunning van de FSMA, de toezichthouder voor beleggingsfondsen. Als toegewijde specialisten begrijpen wij volledig de vereisten die worden opgelegd door de UCITSS en AIFMD regelgeving.

Onze mogelijke toegevoegde waarde is niet beperkt tot verzekeringsdiensten, wij leveren ook compliance- en fiscale diensten aan beleggingsfondsen.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de pensioenen van duizenden mensen op het einde van hun actieve carrière. Zij richten zich op het behalen van hun beleggingsdoeleinden terwijl zij voldoen aan de voorschriften van de regelgever, zowel voor een goede interne organisatie als een voorzichtige waardering van hun pensioenvoorzieningen. Callens Pirenne Theunissen & Co is een auditkantoor met een vergunning van de FSMA, de toezichthouder voor pensioenfondsen.

Onze ruime ervaring omvat niet enkel auditdiensten maar ook risicoadvies en boekhoudkundige diensten.

Contacteer ons

Ken Snoeks
Ken Snoeks
International Finance Person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.