Experience in specific public sectors

Publieke sector

Dienstverlening optimaliseren
Federale, regionale, gemeentelijke en lokale overheden moeten in een steeds complexere omgeving diensten verlenen aan de burger. De steeds beperktere financiële middelen die hen ter beschikking worden gesteld, verplichten de overheidsdiensten om strategieën te ontwikkelen, processen te optimaliseren en technologieën te ontwikkelen die bijdragen tot de verwezenlijking van hun doelstellingen.
 
Dankzij een ruime ervaring binnen specifieke overheidsdiensten ondersteunt Callens, Pirenne, Theunissen & C ° haar publieke klanten aan de hand van onderstaande gespecialiseerde diensten.

Publiek toegankelijk
Onze expertise strekt zich uit van federale tot lokale overheden.
  • Federale overheidsinstellingen
  • Regionale overheidsinstellingen
  • Gemeentelijke en provinciale organisaties
  • Scholen en universiteiten
  • Semipubliekrechtelijke organisaties (intercommunales, NV’s van publiek recht, enz.)

Contacteer ons

Cécile Theunissen
Cécile Theunissen
International Public Sector person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.