Our IT services

IT Diensten

Wij helpen uw IT-afdeling om IT-gerelateerde risico’s te identificeren en te beoordelen binnen elk van deze domeinen
IT Audit

IT speelt een steeds belangrijker rol in elk bedrijf en elke organisatie. Het beperken van de IT risico’s en het opleveren van voordelen worden daarom ook steeds belangrijker voor het succes van een bedrijf of organisatie.

Wij helpen uw IT-afdeling om IT-gerelateerde risico’s te identificeren en te beoordelen binnen elk van deze domeinen : IT Governance, IT Management, Software life cycle management, Service management en Information Security. Wanneer de IT risico’s niet goed beheerd worden, kunnen zij het rendement beïnvloeden en de reputatie van uw organisatie schaden.

IT Beheer

Om het hoofd te bieden aan de bedreigingen die ontstaan zijn door complexe informatiesystemen, nieuwe verwachtingen van belanghebbenden en wettelijke voorschriften, kunnen wij u inzicht verschaffen in het formuleren van oplossingen voor IT gerelateerde investeringen, het beperken van IT gerelateerde bedrijfsrisico’s, de implementatie van informatiebeveiliging, het garanderen van de vertrouwelijkheid van gegevens,…

Wij ondersteunen u in het verbeteren van het IT beheer en het creëren van waarde door middel van het boeken van winst, risicomanagement en de optimalisatie van middelen.

Gegegevensbeserming & privacy

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt nieuwe voorschriften met betrekking tot gebruikerstoestemming en –rechten met zich mee. Organisaties zijn verplicht een privacyeffectbeoordeling uit te voeren en in geval van hoog risico een functionaris voor gegevensbescherming aan te duiden. Bij de implementatie van informatiesystemen moet rekening worden gehouden met gegevensbescherming door ontwerp en standaard gegevensbescherming.

Wij ondersteunen u door uw AVG gereedheid te evalueren, door een gegevensbeschermingsbeoordeling uit te voeren, of door de implementatie van nieuwe privacyrichtlijnen te begeleiden.
 
Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Uitgebreid IT beheer
 • Optimalisatie van IT risico’s
 • Verbeterde investeringen en projectvoordelen
 • Beter IT beheer (service desk en veranderingen)
 • Geoptimaliseerd beheer van IT middelen
 • Adequate gegevensbescherming en informatiebeveiliging
   

Ons IT departement levert:

 • IT Health Scans 
 • IT Governance evaluaties
 • COBIT gebaseerdeIT audits
 • IT risicobeoordeling
 • IT portfolio & projectevaluaties
 • ERP & jaarrekeningcontroles
 • IT lnaleving van de wettelijke eisen
 • ITIL service management assessments
 • IT uitbesteding van audit en coaching
 • BCP/DRP bespreking en coaching
 • Informatie beveilingsaudits
 • ISO 27001 informatie beveiligingsbeleid coaching
 • IT proces looptijd beoordelingen


Wij kunnen u begeleiden in het oplossen van uw IT vraagstukken :

Strategisch
IT Beheer

 • Geen management overzicht van het IT beheer 
 • Risicobeheer
 • Onvoldoende toegevoegde waarde
 • Ontoereikende inzet van middelen
 • Geen naleving van de regelgeving
 • Geen sleutel prestatie-indicatoren

IT Transformatie

 • Geen management overzicht van het IT beheer
 • Risicobeheer
 • Onvoldoende toegevoegde waarde
 • Ontoereikende inzet van middelen
 • Geen naleving van de regelgeving

Operationeel

IT Operationeel beheer

 • IT gebreken
 • Gebrek aan IT controle
 • Toegang tot ongeoorloofde informatie
 • IT weerstandsvermogen in geval van een ramp
 • IT kwaliteitsproblemen
   

IT Dienstverlening

 • Gebrekkige niveaus van dienstverlening
 • Niet opgeloste incidenten
 • Verstoorde systemen vanwege veranderingen
 • Onbeheerde uitbesteding
 • Ongecontroleerde leveranciers

Contacteer ons

Patrick Soenen
Patrick Soenen
International IT Person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.