Trưởng Phòng Đào Tạo - Training Manager

Trưởng Phòng Đào Tạo - Training Manager

Địa điểm: HCM
Trưởng Phòng Đào Tạo - Training Manager

Mô Tả Công Việc

 • Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; 
 • Xây dựng/cập nhật quy chế, quy trình đào tạo;
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch và chương trình đào tạo hằng năm cho từng bộ phận và từng cấp bậc;
 • Xây dựng/cập nhật những nội dung của hệ thống đào tạo trực tuyến của công ty, bao gồm các chủ đề kiểm toán, kế toán, thuế, luật và các chủ đề khác;
 • Giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến của nhân viên, tổng hợp kết quả định kỳ và báo cáo cho Ban giám đốc; 
 • Xây dựng đề thi tuyển dụng các cấp bậc nhân viên;
 • Tìm kiếm và áp dụng các công cụ đào tạo phù hợp;
 • Xây dựng/cập nhật/quản lý chương trình kiểm tra trực tuyến được cung cấp cho các đối tượng bên ngoài công ty liên quan đến các chủ đề kiểm toán, kế toán, thuế, luật và các chủ đề khác cũng như liên quan đến các vị trí nghề nghiệp chuyên môn khác nhau (như kế toán trưởng, giám đốc tài chính, v.v...).

Yêu Cầu Công Việc

 • Ít nhất có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập;
 • Thích hoạt động đào tạo, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, luật và các chủ đề khác;
 • Có các phẩm chất phù hợp với hoạt động đào tạo, nghiên cứu (kiên nhẫn, khả năng truyền đạt, khả năng nghiên cứu chuyên sâu);
 • Có khả năng lập kế hoạch, đa nhiệm và quản lý thời gian hiệu quả;
 • Có khả năng tiếng Anh (đặc biệt đọc hiểu và viết) tốt;
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính phổ thông (Word, Excel, Outlook ,v.v…);
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA VN, CPA Úc, ACCA, ICEAW hoặc có kinh nghiệm trong công tác đào tạo nhân viên.

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN

Gữi CV tiếng Anh ( Có kèm hình ) về VietnamWorksOR e-mail cho HR Division.

HAN HR Division: +84 (24) 7300 6386

HCM HR Division: +84 (28) 7300 6386