Účtovnícke služby Slovensko

Účtovnícke služby Slovensko

Poskytujeme širokú škálu externých účtovných a výkazových služieb v súlade s miestnymi a medzinárodnými účtovnými predpismi.

Outsourcing účtovníctva Slovensko

Naše komplexné účtovné služby sú určené ako pre firmy, tak aj pre individuálnych podnikateľov podnikajúcich na Slovensku.

Naši účtovníci a konzultanti navyše disponujú rozsiahlymi a odbornými znalosťami a skúsenosťami, aby mohli prispôsobiť služby individuálnym potrebám klienta bez ohľadu na to, kde má spoločnosť sídlo.

Účtovné služby- komplexná podpora

Ponúkame kompletné spektrum služieb outsourcingu účtovníctva. Outsourcing účtovníctva môže byť úplný alebo čiastočný: interne u klienta, alebo v našich priestoroch so vzdialeným napojením na finančný systém klienta.

Naše skúsenosti a odborné znalosti poskytujú našim klientom spoľahlivé účtovné služby v širokej škále obchodných sektorov a odvetví. Dodávame inovatívne riešenia a ponúkame podporu pri vedení účtovných operácií zodpovedajúcich cieľom každého podnikania, či už domáceho alebo medzinárodného.

Vážime si, že čas sú peniaze, preto kľúčovou pridanou hodnotou našich služieb je, že sa naši klienti môžu sústrediť na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, zatiaľ čo my sa zaoberáme účtovníctvom. Naše odborné poradenstvo umožňuje spoločnosti automatizovať a zefektívniť procesy účtovníctva a výkazníctva, a tým zvýšiť efektivitu obchodných operácií a prekonať výzvy. 

Outsourcing účtovníctva - rozsah ponúkaných služieb

Služby Crowe Slovakia v oblasti outsourcingu účtovníctva poskytuje tím kvalifikovaných a skúsených odborníkov. Preskúmajú špecifické charakteristiky spoločnosti a navrhnú najlepšie možné riešenia na splnenie všetkých požiadaviek na účtovníctvo a výkazníctvo daného podniku:

  • Zákonné vedenie účtu v súlade s účtovnými predpismi
  • Príprava štatutárnych účtovných závierok a pomoc pri audite
  • Vykazovanie podľa IFRS
  • Vývoj a implementácia špecifických požiadaviek klienta na reporting
  • Finančná analýza a plánovanie
  • Podnikateľské plány s účtovnými dôsledkami
  • Príprava internej účtovnej politiky
  • Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS
  • Obchodné a finančné poradenstvo
  • Mesačné, štvrťročné a ročné reporty na mieru

Pokrytie doplnkových účtovných služieb:

Kontaktná osoba


Zuzana Melicherikova
Zuzana Melicheríková
Accounting Manager
Crowe Slovakia

Účtovnícke služby Slovensko