Zmeny v preddavkoch na daň v roku 2021

Zmeny v preddavkoch na daň v roku 2021

3.2.2021
Zmeny v preddavkoch na daň v roku 2021

Daňovník, ktorému vyplývala povinnosť z podaného daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiť vyššie preddavky ako tie vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti, mal povinnosť:

  • doplatiť kladný rozdiel medzi preddavkami zaplatenými do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO a preddavkami vypočítanými z daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Novelizácia § 42 ods. 9 ZDP prináša zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov, konkrétne, dochádza k zrušeniu tejto povinnosti daňovníka.