zaokrúhľovanie hotovostných platieb

Zmena zaokrúhľovania hotovostných platieb od 1. júla 2022

30. 5. 2022
zaokrúhľovanie hotovostných platieb

Od 1. júla 2022 sa mení legislatíva v oblasti zaokrúhľovania hotovostných platieb za tovary a služby. Znamená to obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí v hotovostnom platobnom styku SR bez výrazného vplyvu na ceny tovarov a služieb v národnom hospodárstve. Zaokrúhľovanie takýchto platieb bude robené matematickým spôsobom, a teda neutrálne pre obchodníka aj kupujúceho. Zaokrúhľovať sa bude až výsledná suma nákupu, ktorá je platená v hotovosti. Platí, že ak zvyšok eurocentov je menší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, bude zaokrúhlená nadol. Naopak, ak je zvyšok centového zostatku vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov alebo sa rovná, zaokrúhlený bude nahor.

Čo sa zaokrúhľuje?

  • hotovostné platby za tovar a služby
  • kombinované platby – časť v hotovosti
  • vrátenie tovaru v hotovosti

Z dôvodu legislatívnej úpravy sa na pokladničnom doklade bude uvádzať zaokrúhlenie ceny ako povinný údaj. Povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na tých obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť používať registračnú pokladňu. Z toho vyplýva nutnosť aktualizovať softvér pokladníc, ktorého objednávku a následnú inštaláciu je nutné vykonať čo najskôr. V prípade, že upgrade nebude vykonaný, od 1. 7. 2022 môže dôjsť k zablokovaniu pokladne.

Rozdiel medzi požadovanou sumou na zaplatenie v hotovosti a sumou uvedenou na doklade sa bude účtovať ako náklad na zaokrúhlenie alebo výnos zo zaokrúhlenia. Pri výpočte DPH sa bude pracovať so sumou pred zaokrúhlením, to znamená, že táto zmena sa nijak nedotkne výpočtu DPH z nákupu tovaru/služieb v hotovosti.  Pri kombinovanej platbe v hotovosti a zároveň kartou sa do systému e-kasa posiela celková suma platenej ceny, ako súčet platby kartou a zaokrúhlenej sumy v hotovosti, postupujeme nasledovne:

Príklad 1: Výsledná cena nákupu je 52,34 € - kupujúci chce zaplatiť 8,22 € v hotovosti a zvyšok kartou. V takom prípade sa hodnota 8,22 € zaokrúhli matematicky nadol. V hotovosti zaplatí 8,20 € a zvyšných 44,14 € bez zaokrúhlenia.

Ďalej môže byť aj kombinácia platby stravnými lístkami a hotovosťou, v takom prípade postupujeme nasledovne:

Príklad 2: Výsledná cena nákupu je 52,34 € - kupujúci zaplatí 2 stravnými lístkami spolu v 7,66 € a zvyšných 44,68 € zaplatí v hotovosti. Keďže ide o hotovostnú platbu za tovar, tento zvyšok je potrebné zaokrúhliť, a to na 44,70 €.  Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 52,36 €.