Zápis údajov OR

Zápis údajov do obchodného registra

29. 6. 2022
Zápis údajov OR
Minulý rok vznikla spoločnostiam povinnosť zapísať rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO spoločníkov do Obchodného registra Slovenskej Republiky. Na splnenie tejto povinnosti bola ustanovená lehota do 30. septembra 2022. Medzičasom prišlo k zmene, a bolo oznámené, že tento zápis vykoná štát automaticky do konca mája 2022 – v takom prípade bolo podnikateľom zaslané potvrdenie o zápise do ich eschránky. Pokiaľ potvrdenie nebolo zaslané a pokiaľ v obchodnom registri je pri údajoch červený kríž, podnikateľ je povinný vykonať zápis sám do 30. septembra 2022. Bez doplnených údajov nie je možné zapísať do obchodného registra žiadne zmeny. V prípade, že sú údaje aktualizované, je v obchodnom registri zelená značka.

Ak Vaša spoločnosť nemá aktualizované údaje v Obchodnom registri, a potrebovali by ste s tým pomôcť, prosím kontaktujte nás na [email protected]. Ako je vyššie uvedené, všetky údaje je potrebné mať do konca septembra aktualizované.