Vat

Skončenie mimoriadnej situácie na daňové účely k 30.09.2020 a vyhlásenie núdzového stavu

14.10.2020
Vat
Od 29. septembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach. Za koniec mimoriadnej situácie na daňové účely sa považuje 30. september 2020. 

Daňové subjekty si musia splniť svoje povinnosti podľa tohto zákona do stanoveného termínu a to nasledovne:

  • vykonanie RZD zamestnávateľom za zamestnancov do 02.11.2020,
  • doručenie dokladu o vykonaní RZD zamestnancovi do 30.11.2020,

podanie hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti a zaplatenie dane do 30.11.2020

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov a termín na zaplatenie dane za rok 2019 bude 2. november 2020

Núdzový stav

Od 1. októbra začína platiť núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody. Núdzový stav má zatiaľ trvať 45 dní. 

Aktuálne informácie ohľadom prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu možno nájsť na stránke https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/.

Daňové poradenstvo