Preclievanie zásielok do hodnoty 150 eur cez stránku Finančnej správy

Preclievanie zásielok do hodnoty 150 eur cez stránku Finančnej správy

16.6.2021
Preclievanie zásielok do hodnoty 150 eur cez stránku Finančnej správy
Od 1. júla 2021 spustí Finančná správa portál na preclievanie zásielok s 3. krajín s hodnotou nižšou ako 150 eur. 

Momentálne je už spustená verejná časť portálu e-commerce, prostredníctvom ktorého budú môcť fyzické aj právnické osoby podávať elektronické colné vyhlásenie na zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 eur.

Pri týchto zásielkach do 150 eur bude osoba povinná uhradiť iba DPH vypočítanú colným vyhlásením. Clo sa bude vyrubovať až pri zásielkach presahujúcich hodnotu 150 eur, tak ako tomu bolo doteraz.

Vo verejnej zóne sa môžu používatelia zatiaľ oboznámiť so základnými informáciami pre podanie colného vyhlásenia, postupom podávania colného vyhlásenia, zatrieďovaním tovaru, prepočtom hodnoty na eurá či platnou legislatívou.

Privátna zóna, prostredníctvom ktorej bude možné precliť tovar, bude sprístupnená od konca júna.

Bližšie informácie o portáli e-commerce sú dostupné na stránke https://www.tecm.financnasprava.sk/.