Nová HR riaditeľka Crowe Poľsko, Česká republika a Slovensko

Nová HR riaditeľka Crowe Poľsko, Česká republika a Slovensko

29. 4. 2022
Nová HR riaditeľka Crowe Poľsko, Česká republika a Slovensko
Joanna Szymańska-Świć bola vymenovaná za HR riaditeľku v Crowe v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Joanna Szymańska-Świć má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti HR. Dlhé roky pôsobila v PWN Publishing Group, kde zastávala pozíciu riaditeľky správy, následne HR riaditeľky a členky predstavenstva zodpovednej za HR a právo. Posledné 3 roky pracovala ako riaditeľka HR oddelenia a administratívy v PFR Nieruchomości (spoločnosť na správu nehnuteľností/aktív).

V Crowe je Joanna zodpovedná za široko definovanú oblasť Employee Experience – personálne procesy, nábor zamestnancov, školenia a rozvoj, riadenie výkonnosti, tímovú motiváciu a angažovanosť. Kľúčovú úlohu bude zohrávať aj pri tvorbe HR riešení podporujúcich rozvoj jednotlivých obchodných línií.

Tím 500+ ľudí je kľúčovým pilierom našej skupiny a mnohí naši zamestnanci s nami spolupracujú už viac ako 20 rokov. Z tohto dôvodu má pre nás HR veľký strategický význam, a preto sme radi, že môžeme v našom vedúcom tíme privítať manažérku s takými rozsiahlymi skúsenosťami a širokým spektrom kompetencií – hovorí Christian Fielding, Managing Partner v Crowe v Poľsku, Česku a na Slovensku.

Joanna Szymańska-Świć je nadšená pre organizačnú kultúru , firemné hodnoty a rozvoj talentov. Podieľala sa na tvorbe rozvojových programov, implementácii kompetenčných systémov, Manažmentu podľa cieľov a budovaní motivačných systémov.

Som rada, že budem mať možnosť využiť svoje zručnosti a odborné skúsenosti v skupine spoločností pôsobiacich v rýchlo rastúcom sektore profesionálnych obchodných služieb. Za posledné dva roky došlo k výraznému posunu v prístupe zamestnávateľov k vytváraniu unikátnej zamestnaneckej skúsenosti. Je to jedna z kľúčových výziev a zároveň príležitostí pri budovaní strategickej konkurenčnej výhody v znalostnom podniku – hovorí Joanna Szymańska – Świć , HR riaditeľka Crowe v Poľsku, Česku a na Slovensku.