minimálna mzda 2022

Minimálna mzda 2022

28.9.2021
minimálna mzda 2022
Ministerstvo práce od 01. 01. 2022 schválilo výšku minimálnej mzdy

Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok 2020, ktorá bola 1 133 €.

Od začiatku roka 2022 sa minimálna mzdazvýši na sumu 646 €, čo predstavuje zvýšenie o 23 €. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na sumu 3,713 €/hod, ide teda o nárast o 0,133 € / hod.

 

Podľa ustanoveného týždenného pracovného času sa minimálna hodinová mzda líši:

 
40 hod./týždeň – 3,713 €/hod.
38,75 hod./týždeň – 3,833 €/hod.
37,50 hod./týždeň – 3,961 €/hod.

 

Tieto sumy sú platné pre prvý stupeň náročnosti práce.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pri 40 h

sadzby minimalnych mzdovych narokov