Vat

Minimálna mzda

8. 10. 2020
Vat
Dňa 26.08.2020 schválila vláda SR zmenu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 01.01.2021.

Minimálna mesačná mzda na rok 2021 tak bude vyčíslená na 623€ (zaokrúhlené nahor).

SUMY MINIMÁLNEJ MZDY PRE ROK 2021

Za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

623 EUR

Za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“

3,580 EUR

Za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t

3,695 EUR

Za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t

3,819 EUR

HR & Payroll