Umenie Smart 2019  - Crowe správa

Umenie Smart 2019  -Crowe správa

29.10.2019
Umenie Smart 2019  - Crowe správa
Pozývame vás na prečítanie druhého vydania správy Svetovej siete Crowe, ktorá analyzuje obchodné rozhodnutia podniknuté korporáciami po celom svete. Publikácia obsahuje kompiláciu 100 spoločností, ktoré vďaka relevantným rozhodnutiam dosiahli vyššiu úroveň rastu.
Umenie Smart 2019 správa prezentuje spoločnosti z celého sveta na základe priemyselných a regionálnych údajov o kvalite ich obchodných rozhodnutí. Štúdia vychádza z analýzy štyroch strategických ukazovateľov: rastu, rozmanitosti, odvahy a inovácie. Publikácia zahŕňa aj prípadové štúdie, ktoré ukazujú vplyv rozhodnutí na rozvoj a úspech na trhu.

Umenie Smart 2019 - Crowe správa