Transferové oceňovanie – všetko, čo potrebujete vedieť o transferovom oceňovaní

Webinár: Transferové oceňovanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o transferovom oceňovaní

Slovensko: Online
Dátum začiatku:

29. 11. 2022 10:00

Dátum ukončenia:

29. 11. 2022 11:30

Transferové oceňovanie – všetko, čo potrebujete vedieť o transferovom oceňovaní
Cieľom webináru je zhrnúť skúsenosti a poznatky daňových poradcov z oblasti transferového oceňovania a jeho kontroly realizovanej finančnou správou ako aj predstaviť novinky zavedené do legislatívy od 1.1.2023.

Termín: 29. november 2022
Čas:

10.00 – 11.00 – Prezentácia
11.00 – 11.30 – Otázky a odpovede    

Čo sa dozviete

Cieľom webináru je zhrnúť skúsenosti a poznatky daňových poradcov z oblasti transferového oceňovania a jeho kontroly realizovanej finančnou správou ako aj predstaviť novinky zavedené do legislatívy od 1.1.2023

V súčasnosti je transferové oceňovanie často diskutovanou daňovou otázkou, pri ktorej je dôležité dodržiavať princíp nezávislého vzťahu uplatňovaného pri transakciách medzi spriaznenými osobami. Dôkazným bremenom daňovníka je preukázať, že zmluvné podmienky vrátane transferových cien pri transakciách so spriaznenými osobami sa riadia princípom nezávislého vzťahu. Ak daňovník zlyhá pri dokazovaní, hrozí mu dodatočné zdanenie a s tým súvisiace sankcie.

Webinár je určený predovšetkým pre finančných manažérov, ekonómov, hlavných účtovníkov a ďalšie osoby, ktoré si uvedomujú dôležitosť problematiky a potenciálne negatívne dopady na ich podnikanie.

Program

  • Legislatívny rámec
  • Zmeny v legislatíve od 1.1.2023
  • Účel a dôležitosť transferovej dokumentácie
  • Prístup Finančnej správy ku kontrole transferového oceňovania
  • Najčastejšie chyby daňovníkov pri transferovom oceňovaní
  • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania správcom dane
  • Diskusia

Pre koho je webinár určený: finanční manažéri, ekonómovia, hlavní účtovníci, konatelia, riaditelia

Prezentujúci

  • Ing. Bc. Zuzana Svinčáková PhD. – Námestník riaditeľa daňového úradu, úsek kontroly
  • Ing. Zuzana Melicheríková, PhD. – Manažér, daňový poradca, Crowe Advartis Tax, k.s.