Bygningsarbeid

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Vi bistår med teknisk utarbeidelse og rapportering av årsregnskap og ligningspapirer. 

Som en tilleggstjeneste kan vi bistå våre revisjonskunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Som revisor kontrollerer vi alltid at årsregnskap og ligningspapirer tilfredsstiller gjeldende lover og regler. For mange av våre kunder bistår vi også med teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter og ligningspapirer. Dette gjør at selskapet får god bistand til riktig rapportering av årsregnskap og ligningspapirer.

Vi kan også bistå med utarbeidelse av konsernregnskap og kontantstrømoppstilling. Vi benytter Maestro Årsoppgjør til dette arbeidet og kan sende regnskap til elektronisk signering. Vi ordner også med innsendelser til Brønnøysundregistrene.