Næringsbygg, vann og båter ved Aker Brygge i Oslo.

Lovpålagt revisjon

Vi sikrer uavhengig gjennomgang av årsregnskap og ligningspapirer.

I Crowe jobber vi hovedsakelig med lovpålagt revisjon. Alle som plikter å rapportere revidert årsregnskap må ha en revisor, og revisjonsplikten vil avhenge av både virksomhetens størrelse og bransjespesifikke krav om revisjon.
 

Kvalitetssikring av ditt regnskap – revisors signatur gir tillit

Crowe leverer effektiv revisjon av høy kvalitet. Vi utfører revisjonen med høy faglig kompetanse med mål om å øke tilliten til årsregnskapet. Gjennom god kjennskap til bransjen og kunnskap om akkurat din virksomhet, bidrar vi samtidig med verdifulle innspill til rutiner og kontroll. Våre revisjonsklienter verdsetter at vi har kontinuitet på revisjonsteamet – og det gjør vi også. Slik legger vi grunnlaget for et godt og langvarig samarbeid.