Kollegaer diskuterer forran pc-skjerm på kontoret.

Internrevisjon

Vi kan bistå med en uavhengig internrevisjon for ditt selskap.

Crowe har kompetanse og erfaring som internrevisor. Vi har ansatte som er medlem av IIA Norge og kan tilby internrevisjonstjenester til blant annet forvaltningsselskap for verdipapirfond.


Et godt beslutningsgrunnlag 

Som internrevisor tilbyr vi en uavhengig og objektiv bekreftelse med mål om å tilføre merverdi for organisasjonen. Vi vurderer effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance, samt tilbyr beslektede rådgivningstjenester for å bistå organisasjonen med å nå sine mål.