Kontormedarbeidere ved pc-skjermer

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi bistår med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer til din virksomhet.

Årsregnskapet er et bilde på hvordan det står til med virksomheten, og danner et godt beslutningsgrunnlag for videre drift og utvikling. Med bistand fra Crowe sikrer virksomheten at de får et godt årsregnskap og riktig utformede ligningspapirer.
 

Høy kvalitet og presisjon

Landskapet rundt årsregnskap og ligningspapirer er utsatt for stadige endringer og og det kan være fornuftig å ta en kvalitetssjekk på at alt er korrekt. Våre revisorer og regnskapsførere er alltid faglig oppdatert på de siste endringene innen gjeldende lover og forskrifter.
 
Rent faktisk bistår vi med:
  • Utarbeidelse og innsendelse av årsregnskap med noter
  • Utarbeidelse og innsendelse av ligningspapirer med vedlegg
  • Utarbeidelse og innsendelse av aksjonærregisteroppgaver
  • Teknisk utarbeidelse av protokoller til generalforsamling
Vi benytter programmet Maestro Årsoppgjør.