Møtevirksomhet på kontor

Verdivurdering

Erfaring og presisjon innen verdivurdering av selskaper.

I en verdivurdering er målet enkelt å fastsette hvor mye et selskap er verdt. Det kan dreie seg om hele eller deler av selskapet, og det kan gjelde i forbindelse med eierskapsendringer, eller kjøp og salg av selskaper.
 
I Crowe jobber det flere erfarne medarbeidere med spesialisering innenfor verdsettelser. Vi tilbyr alle former for verdsettelser og tilpasser omfang og kompleksitet i dialog med kunden. Vi har erfaring med verdivurdering innen blant annet:
  • Kjøp av selskaper
  • Salg av selskaper
  • Fusjoner og fisjoner
  • Selskapsoverdragelser
  • Eierskapsendringer


Verdivurdering på tvers av landegrenser

Som del av det internasjonale nettverket i Crowe Global kan vi bistå med verdivurdering, også på tvers av landegrenser. Vårt nettverk gjør at prosessen foregår ryddig, smidig og raskt.