Frø fra gammel løvetann i vinden på gresseng

Skatt og avgift

Vi bistår din virksomhet med rådgivning innen skatt og avgift.

Vi i Crowe har bred erfaring og inngående kunnskap på skatte- og avgiftsregelverket. Misforståelser og uriktig behandling kan få store økonomiske konsekvenser. Som din samarbeidspartner bistår vi virksomheten med riktig rapportering og betaling av skatt og avgift.
 

Gode råd innen skatt og avgift 

Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med blant annet: 
  • Rapportering av skatt og avgift til det offentlige
  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Arv og generasjonsskifte
  • SkatteFUNN
  • Eiendomsskatt 
  • Merverdiavgift
  • Besvarelser av bokettersyn
  • Klager på uriktig likning