Statsautorisert revisor / siviløkonom - Ulrik Ytterstad

Ulrik Ytterstad

Statsautorisert revisor | Siviløkonom
Crowe Vika | Crowe Stavanger
Ulrik har jobbet som revisor hos Crowe Norway siden 2009. Ulrik dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor investeringsselskaper, tjenesteytende virksomhet, eiendom og media.

Nøkkelkompetanse

 • Tjenesteytende virksomheter
 • Investeringsselskaper
 • Eiendomsselskaper
 • Verdsettelse
 • Finansiell Due Diligence
 • Fusjon, fisjon og omdannelser
 • Media

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI (2012-2013)
 • Master i økonomi og administrasjon ved NHH Norges Handelshøyskole (2007-2009)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2020
 • Ansatt i Crowe Norway fra november 2009

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk