Petter Gravdal, statsautorisert revisor hos Crowe Vika.

Petter Gravdal

Statsautorisert revisor