Henrik Thorsø Johansen, Statsautorisert revisor | Siviløkonom

Henrik Thorsø Johansen

Statsautorisert revisor 
Crowe Vika
Henrik Thorsø Johansen har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 2017. Han har erfaring fra en rekke bransjer, med hovedvekt på investeringsselskaper, verdipapirfond, fast eiendom og tjenesteytende virksomhet.

Nøkkelkompetanse

 • Tjenesteytende virksomhet
 • Fast eiendom
 • Investeringsselskaper
 • Fondsforvaltning

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI (2019-2020)
 • Siviløkonom med spesialisering i finans, Handelshøyskolen BI (2015-2017)
 • Bachelor i finans, Handelshøyskolen BI (2012-2015)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2023
 • Ansatt i Crowe Norway fra 2017

Språk

 • Norsk
 • Engelsk