Statsautorisert revisor - Fredrik Høijord

Fredrik Høijord

Statsautorisert revisor
Crowe Vika
Fredrik Høijord har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 2010. Fredrik har bred erfaring som dekker de fleste bransjer, men har primært erfaring innen tjenesteytende virksomheter, handelsvirksomheter, investeringsselskaper, produksjonsvirksomheter samt revisjon av offentlige støtte. I tillegg har Fredrik erfaring fra fisjon, fusjon, omdannelser, utarbeidelser av konsernregnskap, årsregnskap og skattepapirer. 

Nøkkelkompetanse

 • Tenesteytende virksomhet
 • Varehandel
 • Investeringselskaper
 • Produksjonsvirksomheter
 • Fusjon, fisjon og omdannelser

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI (2014-2016)
 • Bachelor i revisjon ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo) (2007-2010)
 • Bachelor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (2004-2007)

 

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2022
 • Ansatt i Crowe Norway fra august 2010

Språk

 • Norsk
 • Engelsk