Statsautorisert revisor - Ene Marie Olsen

Ene-Marie Olsen

Statsautorisert revisor
Crowe Vika

Nøkkelkompetanse

 • Investeringsselskaper
 • Tjenesteytende virksomhet
 • Varehandel
 • Eiendomsselskaper 

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI (2011-2013) 
 • Bachelor i revisjon ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) (2005-2007)
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i internasjonalisering ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) med utveksling til University of South Australia (2001-2004)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2024
 • Ansatt i Crowe Norway fra september 2006

Språk

 • Norsk
 • Engelsk