Statsautorisert revisor - Ellen Austenå

Ellen Austenå

Statsautorisert revisor
Crowe Vika | Crowe Stavanger
Ellen Austenå har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 1995 og har i tillegg ansvaret for regnskapsavdelingen i selskapet. Ellen dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor tjenesteytende virksomhet, investerings- og eiendomsselskaper.

Nøkkelkompetanse

 • Eiendomsselskaper
 • Investeringsselskaper
 • Tjenesteytende virksomhet
 • Regnskap

Utdanning

 • Bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen BI (1990-1993)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2004
 • Ansatt i Crowe Norway fra august 1995
 • Riksrevisjonen (1994-1995)
 • Kommunerevisjonen i Sandnes (1993-1994)

Språk

 • Norsk
 • Engelsk