Arild Staxwold i Crowe Vidi Revisjon AS

Arild Staxwold Skipperud

Partner
Crowe Skullerud

Erfaring

  • Arild har vært partner i Vidi Revisjon AS siden 2008, og arbeider hovedsaklig med små og mellomstore bedrifter.
  • Han startet i Vidi Revisjon AS i 2007 etter å ha ansatt hos EYs Oslokontor i 8 år, hvorav de to siste som manager.
  • Arild har bred erfaring med å revidere privateide selskaper i SMB-markedet innenfor de fleste bransjer.

Utdannelse

  • Statsautorisert revisor i 2005 etter å ha fullført Høyere revisorstudium ved Handelshøyskolen BI i Sandvika i 2002/03.
  • Registert revisor i 2001 etter å ha fullført revisorstudiet ved Handelshøyskolen BI i Sandvika, 1995 - 1998.