Statsautorisert revisor/daglig leder - Anne Gudrid Tomterstad

Anne Gudrid Tomterstad

Statsautorisert revisor | Daglig leder
Crowe Vika | Crowe Stavanger 
Anne Gudrid Tomterstad er daglig leder og har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 2003. Anne Gudrid dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirforetak under tilsyn, tjenesteytende virksomhet, investerings- og eiendomsselskaper.

Nøkkelkompetanse

 • Verdipapirforetak
 • Investeringsselskaper
 • Tjenesteytende virksomhet
 • Eiendomsselskaper 
 • Indre selskap

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon ved NHH Norges Handelshøyskole (2006-2007)
 • Bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen BI (2000-2003)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2010
 • Ansatt i Crowe Norway fra september 2003

Språk

 • Norsk
 • Engelsk