Statsautorisert revisor - Aksel Bøe Stenhamar

Aksel Bøe Stenhamar

Statsautorisert revisor
Crowe Vika | Crowe Stavanger
Aksel Bøe Stenhamar har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 2006. Aksel dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor verdipapirer og tjenesteytende virksomhet. Aksel sitter i skatteklagenemnda for merverdiavgift og har gjennom vervet tilegnet seg betydelig kunnskap innenfor fagområde merverdiavgift. Han har i tillegg solid erfaring med revisjon av eiendomsselskaper og finansiell Due Diligence tilknyttet eiendomstransaksjoner.

Nøkkelkompetanse

 • Finansiell Due Diligence
 • Tjenesteytende virksomheter
 • Investeringsselskaper
 • Merverdiavgift
 • Verdsettelse

Utdanning

 • Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI (2008-2010)
 • Bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen BI (2001-2004)

Arbeidserfaring

 • Partner i Crowe Norway fra januar 2014
 • Ansatt i Crowe Norway fra august 2006

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Verv

 • Medlem i skatteklagenemnda for merverdiavgift (januar 2013 til d.d.)