Regnskapsavdelingen i Crowe Vika

Regnskapsavdelingen gir deg personlig service

24.02.2022
Regnskapsavdelingen i Crowe Vika
Regnskapsavdelingen i Crowe har vokst fra en til ti personer.
I Crowe har vi også en veletablert regnskapsavdeling. Fagkompetansen er høy, og medarbeiderne har lang erfaring og kunnskap fra mange ulike regnskapssystemer. I løpet av få år har regnskapsavdelingen vokst fra en til ti personer.

Vi har alltid hatt regnskapsoppdrag på huset fordi det er viktig for oss revisorer å ha god kjennskap og kompetanse i de systemene kundene våre benytter, sier Ellen Austenå. Derfor var det i begynnelsen slik at alle revisormedarbeidere hadde minst ett regnskapsoppdrag hver.

Etterhvert som de rene regnskapskundene ble flere og flere ble det besluttet å opprette en egen avdeling, for å samle kompetanse og for å ha muligheten til å takke ja til flere nye oppdrag.

Det var etter at revisjonsplikten for mindre selskaper falt bort fra og med regnskapsåret 2011 at oppdragsmengden på rene regnskapstjenester gradvis begynte å øke. Mange ønsket etterhvert å outsource regnskapsførsel og behovet for en egen avdeling meldte seg.

 

Syv år med egen regnskapsavdeling

Etterhvert ble regnskapsoppdragene så mange at vi så behovet for å ansette en regnskapsmedarbeider i 100 % stilling, forteller Austenå, og i januar 2015 ble Gøril Frantzen første heltidsansatte i regnskapsavdelingen.

-Året før hadde vi fått to store regnskapsoppdrag, og etterspørselen etter regnskapsførsel fortsatte å øke, sier Austenå. – I dag har vi fem heltidsansatte på avdelingen, men det er totalt ti ansatte som jobber med regnskap og forretningsførsel.

Statsautorisert revisor - Ellen Austenå
Regnskapskundene våre representerer flere ulike bransjer og selskapsformer, med hovedvekt på  konsulent-, advokat-, eiendoms- og investeringsbransjen.
Statsautorisert revisor - Ellen Austenå
Ellen Austenå
Statsautorisert Revisor
Crowe Vika | Crowe Stavanger

Vi vil være en nyttig og nær ressurs for kundene

-Det er veldig motiverende og spennende å jobbe med regnskapskundene våre, sier Frantzen. Vi har som mål å være en inkluderende sparringpartner og rådgiver, som leverer gode regnskapstjenester. Ingen av våre kunder skal være redde for å ringe oss, og for oss er ingen regnskapsspørsmål dumme. Vi ønsker å snakke et språk som kundene forstår.

 

Vi ønsker å få bidra til god regnskapsforståelse hos kunde

For Frantzen er den perfekte kunden en der Crowe er inkludert i alle regnskapsprosesser –fra løpende, daglig regnskapsførsel til årsavslutning. Noen virksomheter outsourcer alt, mens andre velger å beholde noen oppgaver i eget hus, sier hun. Uavhengig av hvilken prosess kunden ønsker, så vil vi å være en aktiv støttespiller for alle våre kunder.

Når kundene ser verdien av å ha en trygg og profesjonell sparringspartner, etterspør de også nye løsninger. Det betyr at vi har lykkes i å tilføre kundene god regnskapsforståelse, og at vi gjør hverandre proaktive. Det er nettopp det som er så givende med å jobbe med regnskap og økonomi, avslutter Frantzen.