news

Crowe news

Crowe news 01/2020

Lednové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
psj

Lodní deník 12-1-2020 - Lekce třetí: Není pevný bod ve vesmíru

V posledním blogu jsem vysvětlila, proč je správné jet přímo za svým cílem, držet kurz a rychlost, jaké sami chcete, protože 1) nic není tak hrozné, jak to na první náměr vypadá, 2) moře (i trh) jsou veliké a všichni se tam vejdeme a 3) není dobré se nechat vyplašit nějakou krizí na obzoru, neboť zbrklá změna kurzu vás bude stát čas (=peníze). Když pojedete přímo za svým cílem, ostatní vám zpravidla vyklidí cestu. To má ale jednu důležitou podmínku. Víte jakou?

psj
Petra Štogrová Jedličková
Country Manager
Crowe
lusv

Rekordní navýšení minimální mzdy 

Od 1.1.2020 činí minimální mzda 14 600 Kč. Navýšení o 1250 Kč z dosavadních 13 350 Kč představuje největší navýšení v historii. Jde o výsledek kompromisu mezi odbory, které požadovaly růst o 1 650 Kč, a zaměstnavateli, kteří chtěli zvýšení maximálně o 700 Kč. Aktuálně minimální mzda tak představuje 40,5 % průměrné mzdy. 

lusv
Jana Střelická
Senior Tax Advisor
Crowe
ankl

Jaký bude osud tzv. plošného reverse charge mechanismu?

Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To znamená, že poskytovatel vystaví fakturu bez daně z přidané hodnoty a naopak, příjemci vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu a současně obvykle také právo na uplatnění nároku na odpočet. Taková konstrukce zamezí finančním převodům mezi plátci a správcem daně a díky tomu se odstraňuje možnost vzniku tzv. kolotočového podvodu. 

ankl
Andrea Kleinová
Tax Manager
Crowe
lucie

Daňové povinnosti provozovatelů motorových vozidel v lednu 2020

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2019 a její úhrada je stanoven na poslední den měsíce ledna. Povinnost podat přiznání a zaplatit daň za rok 2019 se týká provozovatelů motorových vozidel, která byla v roce 2019 registrovaná, provozovaná a užívaná k podnikání. 

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe
matej

Hodnota ocenitelných práv v účetnictví

Ocenitelná práva představují specifického zástupce skupiny dlouhodobého nehmotného majetku, jehož doba použitelnosti musí být delší než jeden rok. Současně oceněním přesahuje limit určený předmětnou účetní jednotkou.

matej
Matěj Merxbauer
Junior audit manager
Crowe
msv

Roční mzdová agenda

Je to tu. Rok skončil, což pro mzdové účetní znamená velmi náročné období spojené s roční agendou. Nejedná se však pouze o roční zúčtování daně zaměstnanců, ale i o hlášení povinného podílu, zpracování a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění, podání vyúčtování zálohové a srážkové daně a vytvoření mzdových listů. V tomto článku se podíváme na hlášení povinného podílu a evidenční listy důchodového pojištění.

msv
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
ankl

Daňové novinky 2020

S počátkem roku již tradičně přicházejí různé novinky v daňové oblasti. Článek přináší stručný přehled ve změnách v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty účinných od 1. ledna 2020, případně očekávaných později v průběhu roku 2020.

ankl
Andrea Kleinová
Tax Manager
Crowe
lucie

Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí v lednu 2020 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 připadá na 31. ledna 2020. Týká se však pouze těch vlastníků nemovitostí, u kterých došlo v roce 2019 ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. Změnou okolností rozhodných pro stanovení daně jsou např. pořízení či prodej nemovitosti, změna výměry nebo druhu pozemku, změna půdorysu stavby, nástavba o další nadzemní podlaží apod. Pro přiznání k dani z nemovitých věcí je rozhodný stav k 1.1.2020. 

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe