news

Daňové novinky 2020

Andrea Kleinová
18.01.2020
news

S počátkem roku již tradičně přicházejí různé novinky v daňové oblasti. Článek níže přináší stručný přehled ve změnách v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty účinných od 1. ledna 2020, případně očekávaných později v průběhu roku 2020.

V oblasti daně z přidaného hodnoty došlo k 1. lednu 2020 ke snížení sazby u dodání tepla a chladu, a to na 10 %.

Další snižování sazbě se očekává k 1. květnu 2020, kdy se do druhé snížené sazby ve výši 10 % zařadí nově vodné a stočné, stravovací služby, podávání nealkoholických nápojů a točeného piva v pohostinstvích, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, drobné opravy nebo úpravy obuvi, oděvů nebo jízdních kol a kadeřnické a holičské služby. Dále dojde k tomuto datu ke sjednocení sazeb ve výši 10 % například také u knih, e-knih a audioknih.

V průběhu podzimu minulého roku jsme také upozorňovali na významné změny v uplatňování daně z přidané hodnoty u dodávek zboží mezi členskými státy v souvislosti s tzv. quick fixes. Bohužel, zákonodárcům se do konce roku nepovedlo schválit příslušnou novelu zákona. I když finanční správa ve vztahu k této „mezeře“ zatím mlčí, silně doporučujeme nové podmínky pro uplatnění osvobození od daně u dodání do jiného členského státu dodržovat, jelikož tyto jsou upraveny přímo účinným nařízením EU, a tedy nevyžadují implementaci na úrovni národní legislativ.

V souvislost s chystanou novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla vstoupit v účinnost k 1. květnu nebo nejpozději k 1. červnu 2020, byl v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu z konce února 2019 ve věci „Kovové profily“ navržen institut zálohy na nadměrný odpočet, aby správce daně byl oprávněn k zadržení jen a pouze té části nadměrného odpočtu, o které existují oprávněné a vyjádřené pochybnosti. Správce daně tak v rámci daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností bude daňovým subjektům vracet neprověřovanou část nadměrného odpočtu ve formě zálohy, se kterou mohou tito bez omezení nakládat. Výplata zálohy bude provedena v případě, že částka neprověřovaného odpočtu přesáhne 10 000 Kč.

V návaznosti na tuto změnu dojde i ke změně ve lhůtě pro vrácení odpočtu DPH. Ta bude činit místo původních 30 dnů od vyměření nově 45 dnů s tím, že lhůta pro vyměření začne běžet až 15 dnů po termínu pro podání přiznání.

V daních z příjmů došlo od počátku roku ke změnám v souvislosti s tzv. daňovým balíčkem 2019, který přinesl především implementaci tzv. směrnice ATAD v oblasti zabránění vyhýbání se daňovým povinnostem.

Další změny v této oblasti přinesl tzv. rozpočtový balíček, a to např. zdanění výher z loterií a tombol nad 1 milión Kč, zrušení dřívějších pravidel pro zdanění úroků z korunových dluhopisů emitovaných před rokem 2013 či změny v daňové uznatelnost technických rezerv v pojišťovnictví.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe