news

Daňové povinnosti provozovatelů motorových vozidel

v lednu 2020

Jana Švarcová
11.01.2020
news

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2019 a její úhrada je stanoven na poslední den měsíce ledna.

Povinnost podat přiznání k dani silniční a zaplatit daň za rok 2019 se týká provozovatelů motorových vozidel, která byla v roce 2019 registrovaná, provozovaná a užívaná k podnikání. Pokud je vozidlo registrované v zahraničí, případně je registrováno v ČR, ale užíváno v zahraničí, není předmětem silniční daně v ČR a daň silniční se na ně nevztahuje. Důležité je také upozornit na silniční daň u nákladních automobilů či přípojných vozidel nad 3,5 tuny, tato vozidla, registrovaná v ČR, podléhají silniční dani bez ohledu na to, zda byla v roce 2019 užívaná.

Daňové přiznání k dani silniční se podává i za vozidla, která jsou od daně osvobozená i přesto, že je za taková vozidla daňová povinnost nulová. Osvobození od daně silniční se vztahuje například na některá vozidla s alternativním pohonem (např. elektrický, hybridní, NCG, LPG, apod.).

Poplatníkem daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla. Ve většině případů je tak poplatníkem silniční daně vlastník vozidla případně u finančního leasingu osoba, která vozidlo užívá. Dále je poplatníkem daně silniční zaměstnavatel platí-li cestovní náhrady zaměstnanci za použití jeho soukromého vozidla při služební cestě.

Pro výpočet daně silniční se použije roční sazba, která se modifikuje o stanovené procento v závislosti na roku první registrace daného vozidla. U automobilů, které využil zaměstnance na služební cestě, za které mu náleží cestovní náhrady, lze použít i denní sazbu 25 Kč/den. Roční a denní sazbu přitom není možné kombinovat.

V souvislosti se silniční daní je také důležité připomenout na zálohovou povinnost v průběhu roku 2020. Zálohy na silniční daň se platí 4x do roka a jejich splatnost je stanovena nejpozději do 15. dubna 2020, 15. července 2020, 15. října 2020 a 15. prosince 2020. Zálohy lze případně uhradit dopředu na celý rok. V odůvodněných případech však může správce daně na základě písemné žádosti zrušit povinnost hradit zálohy.

Za nepodání přiznáni k dani silniční hrozí ze strany správce daně pokuta ve výši 0,05% z celkové daňové povinnosti za každý den prodlení (maximálně však 5% z celkové částky daně až do částky 300 tis. Kč), která běží od 6. pracovního dne po lhůtě pro podání přiznání.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe