news

Roční mzdová agenda

Martin Svoboda
11.01.2020
news

Je to tu. Rok skončil, což pro mzdové účetní znamená velmi náročné období spojené s roční agendou. Nejedná se však pouze o roční zúčtování daně zaměstnanců, ale i o hlášení povinného podílu, zpracování a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění, podání vyúčtování zálohové a srážkové daně a vytvoření mzdových listů. V tomto článku se podíváme na hlášení povinného podílu a evidenční listy důchodového pojištění.

Hlášení povinného podílu

V České republice existuje zákon, který zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci přikazuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podíl takových zaměstnanců činí aspoň 4 %. Vzhledem k tomu, že tento podíl může být a často bývá pro některé zaměstnavatele nesplnitelný, zákon umožňuje tento podíl nahradit dvěma způsoby. První z nich je odebírání výrobků od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zdravotně postižených lidí z celkového počtu zaměstnanců (náhradní plnění). Pokud se nepodaří zákonnou povinnost splnit ani tímto způsobem, musí zaměstnavatel odvést platbu do státního rozpočtu. Termín pro podání hlášení i zaplacení případné platby je do 15. 2. 2020. Ačkoli se může zdát tato problematika jednoduchá, opak je pravdou. Pravidla, jakým způsobem se započítávají různé skupiny zdravotně postižených zaměstnanců do povinného podílu či samotný výpočet náhradních plnění, jsou často složitá a je zapotřebí širší znalost mzdové/ho účetní/ho.

Evidenční listy důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění má povinnost vystavovat zaměstnavatel všem zaměstnancům, kteří jsou v ČR důchodové pojištění. Na jejich základě bude zaměstnanci vypočítána výše starobního důchodu. ELDP se zpravidla zasílá při ukončení pracovního poměru, ale pokud pracovní poměr ukončen není, je zapotřebí vždy po skončení kalendářního roku ELDP za předchozí rok vystavit, odeslat na ČSSZ a předat zaměstnanci. ELDP je třeba vystavit po uzávěrce mzdových listů, nejpozději však do 30. dubna následujícího roku. Zapisují se do něj zejména osobní údaje zaměstnance. Stěžejní je rodné číslo (či evidenční číslo pojištěnce). Dále je třeba zapsat druh pracovního poměru, vyměřovací základ na sociální pojištění za uplynulý rok, označit, které měsíce byl či nebyl zaměstnance důchodově pojištěn a počet vyloučených dnů, které pozitivně ovlivňují budoucí výši důchodu.

Autor

ms
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration