Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước


Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này?

Mục đích chính của Dịch vụ là thực hiện các thủ tục đã được thỏa thuận trước với khách hàng để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo về những phát hiện thực tế” đối với từng thủ tục đã thỏa thuận trước đó. Báo cáo này không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào như Báo cáo Kiểm toán hay Báo cáo Soát xét. Thay vào đó, người sử dụng báo cáo về các phát hiện thực tế phải tự đánh giá các thủ tục và các phát hiện do kiểm toán viên báo cáo và tự đưa ra kết luận dựa trên báo cáo về các phát hiện thực tế của kiểm toán viên. Báo cáo này được khách hàng sử dụng cho mục đích quản tri nội bộ, không được công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai?

Khách hàng của dịch vụ này có thể là bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào có nhu cầu sử dụng. Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước có thể được sử dụng trong việc mua hoặc bán một doanh nghiệp, xác minh số dư tiền mặt, kiểm tra số dư chứng khoán, kiểm tra các quy định về thuế thu nhập, xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý môi trường …

Đối với nhiều đối tượng, kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước làm gia tăng tính xác thực đối với thông tin tài chính, và đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn, do vài giới hạn của miễn trừ kiểm toán, kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước trở thành một thay thế hữu ích cho kiểm toán.

Dịch vụ này thường được thực hiện trong thời gian bao lâu?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng (bao gồm cả các bên liên quan của khách hàng như nhà cung cấp/ khách hàng/ bên cho vay/ nhà đầu tư).

Trên thực tế, chúng tôi thường thực hiện và hoàn thành dịch vụ này trong vòng 2 - 4 tuần đối với đa số các trường hợp. Đối với các trường hợp có yêu cầu gấp về thời hạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt, ví dụ như huy động nhiều nguồn lực hơn bình thường, linh hoạt điều chỉnh quy trình và thủ tục xử lý tương ứng, yêu cầu sự hợp tác tích cực từ phía khách hàng.

Quy trình thực hiện Dịch vụ này như thế nào?

Dịch vụ được tiến hành với các bước sau:

  1. Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về: đối tượng thông tin tài chính cần kiểm tra, các thủ tục sẽ thực hiện, các mục tiêu cần đạt được, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong cuộc kiểm toán, danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  2. Lập kế hoạch (tại văn phòng của chúng tôi): Căn cứ vào những tài liệu và dữ liệu mà Khách hàng cung cấp theo yêu cầu, chúng tôi thực hiện các thủ tục cần thiết để hiểu rõ về đối tượng cần kiểm tra và các yếu tố liên quan như môi trường kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Sau đó, chúng tôi lập kế hoạch về nguồn lực và thời gian cụ thể để triển khai các thủ tục đã được thỏa thuận trước đó.
  3. Triển khai công việc chi tiết (tại văn phòng khách hàng): chúng tôi thực hiện các thủ tục kiểm tra cụ thể như đã thỏa thuận trước với Khách hàng, có thể bao gồm: (1) kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống thông tin và quy trình kế toán, (2) đối chiếu số liệu sổ sách với chứng từ kế toán và các giấy tờ liên quan, (3) phỏng vấn những người có liên quan của các bộ phận chức năng (bộ phận kế toán và tài chính, bộ phận công nghệ thông tin, bộ phận mua hàng, bộ phận bán hàng, bộ phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận nhân sự, quản lý,…, (4) chứng kiến hoặc trực tiếp kiểm kê hàng tồn kho và tài sản, (5) gửi và kiểm tra thư xác nhận cho các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, bên cho vay, nhà đầu tư; (6) thực hiện các thủ tục phân tích và so sánh tổng thể, (7) tính toán lại số liệu với các mô hình ước tính phù hợp; (8) tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành…
  4. Phát hành Báo cáo: chúng tôi lập và gửi Báo cáo về các phát hiện thực tế cho khách hàng. Các cuộc họp trực tiếp sẽ diễn ra sau đó, nếu được yêu cầu, để giải trình chi tiết các câu hỏi của khách hàng về báo cáo.

 

Các thủ tục kiểm tra của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc Tế, cũng như phù hợp với các hướng dẫn chi tiết của Mạng lưới Crowe Global.

Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và ứng dụng các tiến bộ công nghệ để ngày càng gia tăng mức độ tự động hóa và tính chính xác. Chúng tôi tin rằng ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, bảo đảm cam kết về thời hạn hơn, bảo mật hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho khách hàng.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ